Huolto on tärkeä osa kokonaisuutta

Varavoimakoneiden huolto turvaa osaltaan junaliikenteen ohjausjärjestelmiä. Kuva: Liikennevirasto

Huolto on Suomen Diesel Voiman kokonaispaketissa erittäin tärkeässä osassa. Jos varavoimakoneen tai palopumpun huolto ei ole kunnossa, ei ole takuuta siitä, että laite toimii oikein mahdollisessa hätätilanteessa. Ammattitaito ja luotettavuus ovat avainasemassa niin huollon palveluissa kuin kaikilla muillakin Dieselvoiman osa-alueilla.

Rautateiden sähköverkot turvaavissa varavoimakoneissa on huolto kunnossa

Suomessa junat kulkevat pitkälti sähköllä, joka on ekologinen vaihtoehto. Suomen 5962 raidekilometristä n. 55 % oli sähköistetty vuoden 2016 loppuun mennessä, kertoo Liikennevirasto. Jotta junat voisivat kulkea myös sähkökatkon sattuessa, tarvitaan järjestelmän turvaksi varavoimakoneita. Dieselvoiman tekemä varavoimakoneiden huolto varmistaa osaltaan, että laitteet todella tuottavat lisävirtaa sähkökatkon aikana junaliikenteen ohjausjärjestelmiin.

Pitkäaikainen Dieselvoiman asiakas, kunnossapito- ja aluepäällikkö Anssi Ämmänkoski Eltel Networksilta kertoo, että Dieselvoima on toiminut aina luotettavasti ja erittäin ammattitaitoisesti. Suomen Diesel Voima huolehtii Eltelin asiakkaan Liikenneviraston varavoimakoneiden kunnossapidosta, jolloin Eltel voi keskittyä omaan tekemiseensä tarvitsematta huolehtia varavoimakoneiden huoltotoimenpiteistä. Kohteena on tarkemmin Liikenneviraston Länsi-Suomen kunnossapitoalue. Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmien kehittämisestä.

Eltel Networks tekee monia asioita sähköisen infran rakentamisessa. Anssi Ämmänkoski toimii Eltel Networksilla kunnossapitopäällikkönä sekä aluepäällikkönä radan sähköjärjestelmien rakentamisen ja kunnossapidon yksikössä. Eltelillä on pitkä ja ainutlaatuinen historia rautateiden ja pikaraitioteiden sähköistys- ja turvalaitejärjestelmien toimittamisesta Suomeen ja lähialueille. Heillä on osaamisensa taustalla jo yli 50 vuoden kokemus.

Ammattitaito ja aikatauluissa pysyminen tärkeää

Dieselvoiman huollon asiantuntija Lauri Antila avaa yhteistyötä Eltelin kanssa vielä hieman lisää. “Dieselvoima on tehnyt varavoimakoneiden huollot ja kuormitusajot, tämän lisäksi on tehty korjaustöitä ja uusittu varavoimakoneiden automatiikoita eli saneerattu vanhoja varavoimakoneita”, Lauri Antila kertoo. Dieselvoimalla ja Eltelillä on takana jo useiden vuosien yhteistyö, joka lähti alunperin normaalista tarjouskyselystä liikkeelle. Dieselvoimassa vakuuttivat suomalaisuus ja vankka yrittäjyystausta. Työt tehdään yrittäjävetoisesti. “Varavoimakoneiden huollosta ja kunnossapidosta Suomen Diesel Voima on suoriutunut aina sopimuksen mukaisesti ja aikataulussa”, Anssi Ämmänkoski kehuu.

Anssi Ämmänkoski on eniten yhteistyössä arvostanut luotettavuutta, sovittujen asioiden pitävyyttä ja ammattitaitoa osoittavaa toimintaa. Hän on erittäin tyytyväinen nykyiseen tilanteeseen, vaikka häneltä yrittää kysyä kehittämisen kohteita. Ämmänkoski kertoo, että suosittelisi ilman muuta Suomen Diesel Voimaa myös muille vastaavissa asioissa ja itse asiassa on kuulemma näin tehnytkin. Vuosien aikana asiakassuhde on syventynyt entisestään, yhteistyötä jatketaan ja kehitetään edelleen erittäin hyvissä merkeissä.

Onko sinulla tai asiakkaallasi varavoimakone tai palopumppu, mutta et muista, koska se on viimeksi huollettu? Asia on hyvä hoitaa kuntoon jo tänään, ota yhteyttä, autamme varmasti!

Varavoima varmistaa, että toiminta jatkuu turvallisesti sähkökatkon sattuessa

Suomen Diesel Voima Osakeyhtiön asiantunteva palvelu auttaa varmistamaan riittävän voimansaannin kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Dieselvoiman osaamisen ja kokemuksen avulla pystytään suunnittelemaan kaiken kattava varavoimajärjestelmä avaimet käteen -periaatteella ja huolehtimaan koekäytöistä ja sen ylläpidosta koko laitteiston elinkaaren ajan.

Varavoimajärjestelmä usein päivitettävissä

Päivitystä vaativien varavoimajärjestelmien yleinen keski-ikä on Suomen Diesel Voima Osakeyhtiössä vastaavan Mika Peltolan mukaan Suomessa n. 15-20 vuotta. Näin vanhat järjestelmät ovat jo jonkinlaisen uudistamisen tarpeessa. ”Mitä aikaisemmin olemme paikalla, sitä vähemmällä asiakas pääsee”, kertoo Peltola. ”Usein varavoimakoneisiin, joita ei nyt edes uskalleta käyttää, toimintakuntoon saattamiseen riittää vain koneen ja generaattorin joidenkin osien vaihto ja joissakin tapauksissa automatiikan uusinta.” Näin varavoiman toimintakuntoon saattaminen voi tulla asiakkaalle paljon halvemmaksi kuin hän kuvitteleekaan.

”Aina ’rautaan’ ei tarvitse koskea juuri ollenkaan, riittää kun vaihdetaan tai uudistetaan ohjaus- ja valvontaosa, joka valvoo valtakunnanverkkoa ja generaattorin toimintaa”, Peltola jatkaa. Laitteistoa voidaan modernisoida myös vaiheittain ja jokainen toimitus kartoitetaan ja suunnitellaan asiakkaan lähtökohdista. Säännöllinen huolto on kuitenkin ratkaisevassa roolissa, kun halutaan varmistaa varavoima- ja pumppauslaitteiston luotettava toiminta. Se on myös paras tapa huolehtia investoinnin arvon säilymisestä kohtuullisin kustannuksin. Suomen Diesel Voima Osakeyhtiö huoltaa dieselkäyttöiset varavoimalaitteet ja palopumput merkistä riippumatta.

Palvelu

Ajatus varavoima-alan monipuolisesta palvelutalosta, jonka huolto on sovittaessa tavoitettavissa 24 tuntia vuorokaudessa on Dieselvoiman keskeinen yritysajatus. ”Puhelimeen vastataan yrityksessä ympäri vuorokauden ja palvelutaso on sama kaikille asiakkaan koosta riippumatta. On tärkeää että asiakasta voidaan palvella välittömästi ja selvittää, mitä asialle voidaan tehdä”, Peltola kertoo. Asiakkaasta riippumatta toimitus, huolto ja tekniikka toteutetaan aina laadukkaasti. Dieselvoiman asiakaskunta koostuu useista eri asiakassegmenteistä, kuten esimerkiksi logistiikkakeskuksista, teollisuudesta, kauppakeskuksista, sairaaloista, maatiloista jne.

Palvelualttius ja laadukas työnjälki on Peltolan kertoman mukaan kasvattanut Dieselvoimalla pidempikestoisia asiakassuhteista. Tämä on myös kasvattanut huoltosopimuksien määrää. Huoltopalvelu toteutetaan yrityksessä kuten muutkin työt, huolellisesti aikataulutettuna, laadukkaasti suoritettuna sekä asiakkaalle selkeästi raportoituna ja dokumentoituna. ”Yötöissä ollaan asiakkaan tukena valvonta- ja huoltotehtävissä kun esimerkiksi kiinteistössä tehdään muuntajahuoltoja verkkoyhtiön toimesta. Ne kun aiheuttavat asiakkaalle hetkittäisen liiketoiminnan pysähtymisen ja välttääkseen mahdollisen taloudellisen menetyksen ne on parempi toteuttaa yöaikaan”, Peltola lisää.

Sokos Tampereelle uudistettiin varavoima-automatiikka

“Yhteistyö ja varavoima-automatiikan saneeraus Dieselvoiman kanssa onnistuivat erittäin hyvin”, kertoo Marko Paaso Tampereen Sokokselta.

Sokos Tampereelle Suomen Diesel Voima teki varavoima-automatiikan saneerauksen. Ongelma Sokoksella oli, että olemassa olevasta varavoimakoneen automatiikasta puuttui tahdistuslaitteet.

Tämä puolestaan aiheutti sen, että varavoima käynnistyessään aiheutti ylijännitepiikkejä, jotka rikkoivat tietoliikenne- ja kassakonelaitteita. ”Suomen Diesel Voima uudisti meille varavoiman automatiikan eikä nyt varavoimaan siirryttäessä enää tarvitse jännittää katkoksia tai muita häiriöitä”, Marko Paaso Sokos Tampereelta kertoo. Paason mielestä koko projekti yhteistyössä Suomen Diesel Voiman kanssa meni hienosti: ”Suomen Diesel voima hoiti projektin erittäin hyvin. Työt oli aikataulutettu hyvin ja tehtävistä informoitiin ajoissa Diesel Voiman toimesta etukäteen. Työt suoritettiin omatoimisesti Sokos Tampereen normaalia toimintaa häiritsemättä, mikä oli todella tärkeää.”

Paaso kertoo itse olleensa paikalla, kun järjestelmän vaihto toteutettiin yöaikaan. Yöllä siksi, ettei Sokoksen normaalia toimintaa tarvinnut häiritä. Paaso jatkaa heidän olleensa erittäin tyytyväisiä Dieselvoiman toimintaan projektin toteutuksen eri vaiheissa. ”Sokos Tampereen varajärjestelmän vuosihuollot tapahtuvat jatkossa Suomen Diesel Voiman toteuttamina”. Dieselvoiman Mika Peltolan mukaan Sokos Tampereen projekti oli heille hyvin tyypillinen. ”Vastaavia kohteita on Suomessa paljon, joissa varavoimajärjestelmä moottoria ja generaattoria ei tarvitse vaihtaa vaan riittää, että joitain voimajärjestelmän osia mahdollisesti vaihdetaan ja automatiikka päivitetään nykypäivään. Ohjaus- ja valvonta-automatiikka ja teho-osat uusitaan nykyaikaiseksi digitaaliseksi järjestelmäksi. Toimiessaan varavoima hoitaa, että sähkökatkos on lyhyt ja valtakunnanverkon palauttamista takaisin ei edes huomaa. Kaikki tapahtuu automaattisesti ja katkottomasti.”

Miten teillä on varauduttu pidempiin sähkökatkoihin? Aiheuttaisiko se yrityksen kannalta kriittisiä tilanteita? Jos tilanne mietityttää, kerromme mielellämme lisää. Ota yhteyttä!

Juttu on osittain lainattu Helsingin Yritysmaailmasta. Juttu on julkaistu Helsingin Yritysmaailma-lehdessä lokakuussa 2016. Voit lukea jutun kokonaisuudessaan täältä. Jutussa on haastateltu Dieselvoiman omaa varavoiman asiantuntijaa, Mika Peltolaa. Hänet tavoitat tästä.

Dieselvoiman varavoimakone tuo turvaa maatilalle

Varavoimakone maatilalla

Maatilalla sähkökatkos voi aiheuttaa suuret tappiot ja menetykset pienessäkin ajassa. On siis hyvin tärkeää pystyä minimoimaan tai poistamaan kokonaan sähkökatkon vaikutukset. Varavoimakone turvaa maatilan toiminnan sähkökatkon aikana.

Lypsyrobotti ja tarpeen mukaan koko maatila sähköistetty varavoimalla

Antti-Matti Mattilan maatilalla Sastamalassa on 70 lypsylehmää ja yhteensä 140 nautaeläintä. Lihasikoja tilalla on 500-600. Suomen Dieselvoima toimitti elokuun alussa 2017 tilalle dieselgeneraattorin, joka hankittiin turvaamaan maatilan toiminta sähkökatkojen varalta. Mattila kertoo, että erityisesti lypsyrobotti on todella herkkä pienillekin virran vaihteluille sähköverkossa, jolloin dieselaggregaatin täytyy toimia moitteettomasti ja reagoida herkästi virran vaihteluihin. Dieselvoiman varavoimakone varmistaa katkottoman sähkönsaannin tilalla. Se lähtee käyntiin automaattisesti sähkökatkon sattuessa tai vaihtoehtoisesti se voi yhdellä napin painalluksella ohittaa valtakunnan sähköverkon kokonaan esimerkiksi syysmyrskyn aikana. Mattilalle tästä on suuri hyöty, sillä hän voi keskittyä omiin töihinsä maatilalla. Hänellä on täysi luotto varavoimakoneen toimintaan. Tämä on suuri muutos aiempaan tilanteeseen, jolloin tilalla varauduttiin sähkökatkoksiin traktorikäyttöisellä generaattorilla. Mattila kertoo, että tällaisen generaattorin käyttö oli haastellista, sillä se tuntui aina olevan joko väärässä paikassa tai hankalasti käyttöönotettavissa.

Yhteistyö sujuu, kun toiveita kuunnellaan ja tukea saa myös toimituksen jälkeen

Antti-Matti Mattila kehuu ja kiittelee Suomen Dieselvoiman toimintaa kaikinpuolin. Suunnitteluvaiheesta toimitusvaiheeseen päästiin sovitussa aikataulussa. Varavoimakoneen asennus sujui nopeasti ja asiantuntevasti. – Kaikki tämän parissa työskennelleet henkilöt olivat erittäin asiantuntevia ja palvelualttiita, Mattila kiittelee.  Mika Peltola Suomen Dieselvoimalta oli tiiviisti mukana koko matkan suunnittelusta viimeiseen käytönohjaukseen ja räätälöi tilalle sopivan ratkaisun. Mattila arvostaa erityisesti sitä, että hänellä on tulevaisuudessa mahdollisten vikatilanteiden sattuessa varmuus siitä, mitä tehdä. Hän sai myös suoran puhelinnumeron henkilölle, johon ottaa yhteyttä, jos ongelmia ilmenee.

– Koko toimitus meni juuri niin kuin pitikin alusta loppuun, Mattila kiittelee. Mattilan toiveita varavoimakoneelle kuunneltiin herkällä korvalla ja nyt varavoimakoneen teho riittää myös maatilan mahdolliseen laajentumiseen tulevaisuudessa. Varavoimakone seisoo tukevasti pellon laidalla ja tilan lehmät ovat tutustuneet ja tottuneet laitteeseen, joka ensi alkuun herätti niissä paljon kummastusta.

Myös te saatte Suomen Dieselvoimalta juuri teille sopivan varavoimakoneen sovitusti aikataulussa. Hoidamme myös laitteen huollon joustavasti huoltosopimuksella. Tilaa omasi jo tänään!