Sisäasiainministeriö listasi pahimmat riskit: Todennäköisin on suuri sähkökatko

Yhteiskunta on nykyään hyvin riippuvainen sähköstä. Oletko pohtinut, mitä laajamittainen sähkökatko aiheuttaisi? Miten se vaikuttaisi omaan elämääsi tai isommassa mittakaavassa koko yhteiskuntaan?

Sisäasiainministeriö on saanut valmiiksi uuden kansallisen riskiarvion. Riskiarviossa on pyritty löytämään riskejä, joilla on laajaa kansallista merkitystä ja arvioimaan niiden vaikutusta yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin. Riskiarvion tavoitteena on ennakoida Suomeen kohdistuvia äkillisiä tapahtumia, jotka vaativat viranomaisilta normaalista poikkeavia toimia tai jopa avun pyytämistä muilta mailta.

– Esimerkiksi ilmaston lämpeneminen lisää jo nykyisin tunnettujen sään ääri-ilmiöiden aiheuttamia riskejä, kuten tulvia, rajuilmoja ja metsäpaloja. Samalla se tuo uusia, hitaammin kehittyviä riskejä. Näkyvimpiä vaikutuksia ovat viime vuosina olleet metsätuhot ja pitkät sähkökatkot, riskiarvion valmistelusta vastannut ohjaus- ja kehittämisjohtaja Taito Vainio kertoo Sisäasiainministeriön tammikuun lopussa julkaisemassa tiedotteessa. Laajamittainen häiriö sähkönjakelussa voisi käynnistyä vaikkapa myrskyn tai avaruusmyrskyn seurauksena, mutta sen kerrannaisvaikutukset näkyisivät heti laajalti kaikissa yhteiskunnan toiminnoissa ja kansalaisten elämässä, toteaa Iltalehti artikkelissaan.

Sähkökatko aiheuttaa monia ongelmia

Yle julkaisi kesällä 2017 mielenkiintoisen artikkelin sähkökatkon aiheuttamista ongelmista yhteiskunnassa. Artikkeliinsa Yle liitti havainnoillistavan kuvan siitä, mitä sähkökatko kovalla pakkasella aiheuttaisi kerrostaloasujalle ja yhteiskunnalle. Pahimmat pakkaset alkavat nyt hieman jo hellittää, mutta uusia pakkasia saattaa olla luvassa jo helmikuun puolessa välissä, lupailee Ilmatieteen laitos.

Kuten kuvasta käy ilmi, varavoimaa tarvitaan hyvin monessa paikassa.

Laaja sähkökatko aiheutui myrskyn seurauksena tänä vuonna jo kerran. Kun katsotaan muutama vuosi taaksepäin, myrsky, tykkylumi ja sähkölinjojen päälle katkenneet puut ovat aiheuttaneet eri mittaisia sähkökatkoja vähintään kerran vuodessa. Tuntuu, että myrskyn aiheuttama sähkökatko on enemmän sääntö kuin poikkeus. Tänä vuonna Aapeli-myrsky heti uudenvuodenpäivän jälkeen jätti useita tuhansia koteja sähköttömäksi pahimmillaan pariksi vuorokaudeksi. Jotkut olivat osanneet varautua sähkökatkoon hankkimalla aggregaatin, jonka avulla saatiin sähköä välttämättömiin asioihin, kuten tässä Ylen julkaisemassa uutisessa kerrotaan. Pientaloihin tuo helpotusta sähkökatkon aikana pieni aggregaatti, jonka voi hankkia mm. Motonetin tai Hong Kongin kaltaisista tavarataloista.

Isommissa kiinteistöissä, maatiloilla, teollisuuden prosesseissa, sairaaloissa, konesaleissa ja muissa kriittisissä tiloissa pieni aggregaatti ei kuitenkaan riitä turvaamaan sähkönsaantia. Monessa paikassa varavoiman täytyy myös käynnistyä automaattisesti sähkökatkon sattuessa. Tällöin kriittisiä, sähköä vaativia toimintoja varten tarvitaan juuri kohteeseen räätälöity varavoimakoneikko. Varavoiman tehtävä riippuu sen käyttökohteesta. Siinä, missä varavoima turvaa eläintilalla eläinten hengen, sairaalassa tai konesalissa varavoiman tehtävä on mahdollistaa normaalitoimintojen hallittu alasajo.

Jos tarvitset apua varavoiman hankinnassa, huollossa tai vanhan varavoimalaitteiston modernisoinnissa, ota yhteyttä. Olemme täällä auttamassa – kaiken varalta.

Tarkista ja huolla polttoainesäiliö syksyn tullen

Polttoainesäiliö ja öljyt kannattaa tarkastaa mieluiten kaksi kertaa vuodessa.

Takana on mahtava hellekesä. Nyt on kuitenkin aika valmistautua syksyyn ja viileneviin ilmoihin. Varautuessasi talven tuloon, muistathan samalla tarkastaa laitteidesi polttoainesäiliöt! Saatat ensin kysyä miksi, mutta tämä pieni toimenpide voi vielä säästää sinut monelta harmilta. Erityisen tarkkana on syytä olla, jos laitteesi on ulkona tai muuten suurten lämpötilan vaihteluiden armoilla.

Polttoainesäiliö alttiina kondensaatiolle

Polttoainesäiliö altistuu varsinkin ulkona usein suurille lämpötilan vaihteluille. Pitkään jatkuvan hellejakson vaihtuessa viileäksi syksyksi ja lämpötilojen sahatessa edestakaisin, polttoainesäiliöön kertyy helposti vettä kondensaation seurauksena. Ulkotiloissa tai isoille lämpötilan vaihteluille altistuville säiliöille tulisikin tehdä vähintään kerran, mielellään kaksi kertaa vuodessa säiliön vesitys, jottei säiliöön kerry isoa vesimäärää. Vesitys on yleensä helppo tehdä säiliöihin tätä tarkoitusta varten tehtyjen yhteiden kautta. Vesitysyhteet ovat säiliöstä riippuen joko säiliön pohjassa tai päällä. Näin säiliöön kertynyt vesi voidaan joko valuttaa tai imeä pois. Vesitys on erityisen tärkeää terässäiliöissä, jotka kondensoivat herkästi lämpötilojen vaihdellessa.

Kun säiliöön kertyy vettä, se aiheuttaa omalta osaltaan teräksisen säiliön ruostumista. Veteen voi alkaa myös muodostua omaa bakteeri- tai leväkantaa. Jos säiliötä ei koskaan vesitetä, voi vedenpinta nousta lopulta niin korkealle, että vettä pääsee polttoaineen imulinjaan. Polttoaineen joukkoon sekoittuva vesi voi aiheuttaa käyntihäiriöitä tai pahimmillaan estää laitteen toiminnan kokonaan. Polttoainelinjoihin pääsevä vesi myös likaa polttoaineen suodattimet ja veden mukana liikkuvat epäpuhtaudet voivat tukkia polttoainesuodattimet yllättävän nopeasti. Säiliöiden koko vaihtelee laitekohtaisesti. Mitä isompi säiliö on, sitä isomman pinta-alan on mahdollista altistua kondensaatiolle. Tästä johtuen ulkona olevat säiliöt kannattaisi aina pitää mahdollisimman täysinäisinä, jotta kondensoiva pinta-ala pysyy mahdollisimman pienenä.

Vesitys auttaa

Polttoainesäiliön kunto on ymmärrettävistä syistä kriittinen tekijä laitteiden toiminnan takaamiseksi ja mahdollisten ympäristövahinkojen välttämiseksi. Polttoainesäiliön vesitys edesauttaa säiliön kunnossa pysymistä ehkäisten säiliön ennen aikaista syöpymistä. Säännöllinen säiliön vesitys myös estää erilaisten kasvustojen kehittymisen säiliöön. Kun polttoainesäiliö on puhdas ja vedetön, moottorin saama polttoaine pysyy hyvälaatuisena, eikä käyntihäiriöiden tai suodattimien tukkeutumisen riskiä ole.

Sisätiloissa tasaisessa lämpötilassa jatkuvasti olevan säiliön osalta ei kondensaation riskiä ole varsinkaan, jos säiliön ns. huohotuskaan ei ole johdettu ulkoilmaan. Tällöin ei säiliön osalta juurikaan tarvita huoltotoimenpiteitä. Toki säiliön kuntoa tulee silti tarkkailla ja valvoa ettei havaittavissa ole vuotoja eikä säiliöön voi päästä vieraita aineita tai roskia. Sisätiloissa oleville varsinkin isommille säiliöille on suositeltavaa tehdä säiliötarkastus 10 vuoden välein. Muuten riittää, että huolehdit riittävästä polttoainemäärästä ja tankattavan polttoaineen puhtaudesta.

Analyysillä säästöjä ja ekologisuutta

Teemme yhteistyötä Nesteen kanssa ja käytämme heidän poltto- ja voiteluaineitaan. Käytämme myös heidän analyysipalveluitaan. Jos sinua epäilyttää säiliössäsi olevan polttoaineen laatu, voimme ottaa siitä näytteen ja lähettää sen analysoitavaksi. Analyysissa voidaan varmistua siitä, onko polttoaine edelleen käyttökelpoista ja tarvitseeko sitä mahdollisesti vaihtaa. Polttoaineen laatuanalyysi kannattaa tehdä etenkin silloin, jos varastoitu määrä on iso ja se on seissyt pitkään käyttämättömänä. Polttoaineiden lisäksi on mahdollista myös analysoida moottoreiden öljyn laatua ja käytettävyyttä. Tämä antaa paljon tietoa myös mahdollisista alkavista moottorivaurioista, jotka eivät muutoin olisi vielä havaittavissa. Öljyanalyysit tarjoavat kustannustehokkaan tavan varmistua moottorin öljyn kunnosta ilman öljynvaihtoa etenkin koneilla, joissa öljymäärät ovat isoja. Jatkuvan seurannan perusteella on mahdollista pidentää öljynvaihtoväliä, joka pienentää kustannuksia ja on samalla myös ympäristöystävällisempää!

Jos tarvitsette apua vesityksen tai muun varavoimakoneen tai dieselpumpun huoltotoimenpiteen kanssa, autamme ja neuvomme mielellämme. Ota yhteyttä!

Varavoimakoneen nosto ja siirto, miksi ja miten?

Varavoimakoneen nosto ja siirto ei ole itsestään selvä ja helppo projekti. Mutta oikealla asiantuntijatiimillä ja saumattomalla yhteistyöllä se onnistuu hyvinkin vaivattomasti.

Suoritimme menneellä viikolla Hervannassa, Tampereella varavoimakoneen noston, sillä asiakas muutti pois tiloista eikä tarvetta laitteistolle enää ollut. Varavoimakoneen nosto ja siirto piti tehdä, jotta tilat ja ympäristö voidaan laittaa jälleen alkuperäiseen kuntoon, joka tässä tapauksessa tarkoittaa nurmikentäksi maisemointia. Paikalta nostetut ja poiskuljetetut varavoimakontit myytiin eteenpäin ja ne kasataan uudelleen palvelemaan uuden kohteen varavoimatarpeita Etelä-Suomessa. Usein kontit ovat lähes uutta vastaavassa kunnossa, joten jälleenmyynti / kierrätys on monessa tapauksessa usein kannattavaa. Tässäkin tapauksessa tämä oli monelle taholle voittotilanne. Edellinen omistaja pääsi turhaksi käyneestä laitteistosta eroon, sai sen myytyä eteenpäin ja tuleva omistaja saa toimivan laitteiston pienemmällä vaivalla. Usein nostoja ja siirtoja tehdään myös silloin, kun laitteisto pitää uusia.

Saumatonta yhteistyötä

Tällainen operaatio vaatii huolellista suunnittelua ja aikatauluttamista. Mukana on monta eri tahoa, joiden vastuista pitää sopia ja aikataulut pitää pystyä sovittamaan yhteen. Jokaisen tahon informointi ja keskinäinen tiedonkulku on avainasemassa, lupien ja työturvallisuusasioiden pitää olla kunnossa jne. Tulee siis huomioida tuhat pientä yksityiskohtaa, jotta varavoimakoneen nosto ja siirto onnistuvat menestyksekkäästi. Mutta on se komea ja palkitseva näky, kun monia tonneja painava kontti nousee ongelmitta.

Varavoimakoneen nosto ja siirto menossa. Vaivattomasti nousee oikeilla välineillä ja tätä edeltäneellä hyvällä suunnittelulla.

Suomen Diesel Voima Osakeyhtiö oli tässä operaatiossa mukana koordinoimassa purkutöitä sekä laiteasiantuntijana. Kuljetusliike Janhunen vastasi itse nostosta ja erikoiskuljetuksesta. Hervannassa apuja nostoon ja purkutöihin saatiin Josira Oy:ltä. Varavoimakoneen nosto hoitui vastaanottavassa päässä Nostopalvelu Simolan voimin. Työn tilaajana oli ISS.

Varavoimakoneen nosto ja siirto – mitä tehtiin?

Operaatio aloitettiin purkutöillä. Kohteessa oli aiemmin jo valmiiksi purettu kiinteistöön menevä kaapelointi sekä katkaistu sähkölaitoksen syöttö kontissa olleelle muuntajalle.

Näin projekti eteni:

Projektin lähtötilanne. Kuvassa näkyvä maisemointisäleikkö purettiin, samoin kontteihin johtavat portaat.

Katolta purettiin pakoputkisto ja äänenvaimentimet.

Tämän jälkeen mm. kontin sisäinen kiskosilta purettiin ja valmisteltiin siirtoa varten. Kaikki ohjaus- ja syöttökaapelit purettiin ja merkittiin pääkeskuskontin ja konehuoneen väliltä. Konteissa olleet läpiviennit suojattiin. Polttoainesäiliö tyhjennettiin, jotta siirto on varmasti turvallinen. Näiden lisäksi tehtiin useita eri työvaiheita, jotta ensimmäinen kontti saatiin nostettua erikoiskuljetuskyytiin.

Varavoimakone kontissaan nousee

Kontit nostetaan vuorollaan erikoiskuljetuksien kyytiin.

Valmistaudutaan toisen kontin nostoon.

Molemmat kontit saatiin onnistuneesti erikoiskuljetuksen kyytiin. Vielä viimeistellään ja suojataan mm. konteissa olevat läpiviennit.

Jos tarvitset varavoiman uusimisen yhteydessä vanhan laitteiston kuljettamista pois paikalta ripeästi, anna meidän auttaa! Ja toki tuomme myös uuden laitteiston tilalle sopimuksen mukaan.

Haussa asentajia – rekrytoimme jälleen

Haussa asentajia!

Suomen Diesel Voima Osakeyhtiö etsii jälleen lisää loisto-osaajia. Haussa on nyt sähkö-/automaatioasentajia sekä moottori-/ajoneuvoasentajia. Tarjolla on molemmissa mielenkiintoista työtä vaihtuvissa maisemissa, hurttia huumoria sekä muutenkin mukava työporukka.

Haussa sähkö-/automaatioasentaja

Meillä olisi nyt hyvän sähkö-/automaatioasentajan kokoinen aukko täytettävänä. Voit olla jo kokenut konkari tai alan vasta-alkaja, tärkeintä on, että sinulta löytyy oppimishalua ja olet valmis matkustamaan ympäri Suomea. Sinulta löytyy jo ymmärrystä erilaisista automaatiojärjestelmistä ja mielellään kokemusta muustakin kuin talosähköjen asennuksesta. Sormesi ei eksy suuhun ongelmatilanteessa, vaan mietit itse pulmaan sopivan ratkaisun. Et pelästy tietokoneen käyttöä, pilkut ja pisteet löytävät paikkansa niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Selviydyt myös englanniksi. Et koe isompiakaan koneita uhkaksi vaan otat ne mahdollisuutena ja olet mielellään ennenkin koskettanut moottorin ja varsinkin dieselmoottorin metallista kylkeä. Huolellisuus ja tarkkuus ovat sinulle itsestään selvyyksiä. Töitä teet reippaalla otteella ja kohtaat mielelläsi myös asiakkaita työn lomassa. Töissäsi pääset kasaamaan, asentamaan ja korjaamaan varavoimakoneita ja palopumppuja. Sen lisäksi pääset myös modernisoimaan jo iäkkäämpiä laitoksia.

Haussa moottori-/ajoneuvoasentaja

Hakemamme moottori-/ajoneuvoasentaja onkin sitten jo kokenut kaveri, joka etsii uutta suuntaa urallaan. Tiedät laajasti moottoreista, erityisesti dieselmoottoreilla on sinulla mielessäsi erityinen paikka. Ymmärrät myös sähköjen päälle. Osaat sanoa sanottavasi selkeästi suomeksi ja mielellään englanniksi joko suoraan puhuessasi tai kirjoittaessasi sen tietokoneen ruudulle. Olet valmis reissaamaan ympäri Suomea. Myös sinulle huolellisuus ja tarkkuus ovat itsestään selvyyksiä. Töitä teet reippaalla otteella ja kohtaat mielelläsi asiakkaita työn lomassa. Töihisi kuuluvat varavoimakoneiden ja dieselpumppujen kokoonpano-, asennus- ja korjaustyöt.

Jos kiinnostuit ja jompikumpi tehtävistä tuntuu sopivan kuin nenä päähän, ota yhteyttä mitä pikimmiten:

Petri Salminen

p. 050 366 8998

petri.salminen@dieselvoima.fi

Kaiken varalta

Viiden Dieselvoiman osakkaan visio oli aikanaan tehdä varavoimakoneiden ja palopumppujen kaupasta sekä niiden huollosta asiakasystävällistä. Tästä syystä syntyi Suomen Diesel Voima Osakeyhtiö viisi vuotta sitten, jossa motot ovat yhä edelleen samat “Kaiken varalta” ja “Arvostamme sinun yritystäsi!”. Sittemmin olemme onnistuneet monissa tavoitteissamme yli odotusten ja toimintaa kehitetään jatkuvasti eteenpäin.

Suomen Diesel Voima työllistää tällä hetkellä lähes 20 ihmistä. Toimintamme kattaa koko Suomen. Tampereen lisäksi lähdemme joustavasti matkaan myös Helsingistä ja Oulusta. Tervetuloa tutustumaan ja lukemaan lisää! Ken tietää, saatat olla itse osa mahtavaa porukkaamme jo aivan pian.

 

 

Dieselvoiman tarina

Suomen Diesel Voima Osakeyhtiön tarina sai alkunsa vuonna 2012. Viidellä miehellä oli herännyt yhteinen ajatus ja visio, että asiat on mahdollista tehdä tavallista paremmin varavoiman ja palopumppujen kaupassa sekä niiden huollossa. He halusivat panostaa vahvasti kuunteluun, asiakkaista välittämiseen sekä luoda pitkät, luotettavat asiakassuhteet. Viisikolla oli kertynyt runsaasti asiantuntemusta ja kokemusta aiemmista töistään, joten sen puolesta oli varmuutta lähteä yrittämään.

Ihan ok ei ole ok

Oman yrityksen perustaminen vaatii aina rohkeutta ja kykyä hypätä tyhjän päälle. Eivät Dieselvoiman perustajatkaan tienneet, mihin olivat lähdössä, kun y-tunnus elokuussa 2012 otettiin käyttöön. Miksi nämä viisi sitten lähtivät mukaan? Heille kaikille on kertynyt vuosien varrella tuiki tärkeää osaamista ja vahvaa asiantuntijuutta johonkin Dieselvoiman liiketoiminnan osa-alueeseen. Sen lisäksi he ovat joukko täysin erilaisia ihmisiä, jokaisella oma persoonansa ja sen kautta omat vahvuutensa. Tämä viisikko täydentää toisiaan, sillä kukaan ei yksin osaa ja hallitse kaikkea. He ovatkin sanoneet, että yrittämään kannattaa lähteä itseään fiksumpien kaverien kanssa. Miehiä yhdistää edelleen vahva oma näkemys siitä, kuinka tätä toimialaa pitää hoitaa ja viedä eteenpäin. He asettavat itselleen kovia tavoitteita ja ovat hyvinkin kriittisiä niin toimittajia kuin itseäänkin kohtaan. Dieselvoiman asiakkaita varten täytyy olla joka osa-alueella vain parasta. Ihan ok ei kelpaa. Mahdollisiin reklamaatioihin ei suhtaudu kevyin mielin, vaan jokainen hoidetaan kunnialla parhain päin.

Pienestä isompiin ympyröihin

Konkreettisesti tarina alkoi pienestä teollisuushallin osasta Pirkkalan Turkkiradalla. Sinne rakennettiin hetimiten parvi, jotta tiloihin saatiin mahdutettua työpöytä kaikille. Kokoonpano oli samassa tilassa. Tila kävi todella nopeasti liian pieneksi, eivätkä olosuhteet työnteolle olleet kovinkaan ihanteelliset. Alku oli kuitenkin toiveikas, sillä ensimmäiset asiakkaat kiittelivät Dieselvoiman viisikkoa juuri niistä asioista, joihin panostettiin. Asiakkaan parhaan miettiminen, kuuntelu ja hänen ongelmansa ratkaisu ovat olleet kantavana ajatuksena jo viisi vuotta ja sellaisina ne pysyvät tästä eteenpäinkin. Turkkiradalla tila kävi pieneksi vuodessa, lisätilaa saatiin silloin seinän takaa naapurista. Vuonna 2015 myös nämä tilat olivat auttamattomasti liian pienet ja yritys muutti koko toimintansa Teollisuustielle Tampereelle. Teollisuustiellä on tällä hetkellä käytössä kokonainen halli ja tien toisella puolella sijaitseva toimisto.

Työntekijät tärkeä osa menestystä

Dieselvoima on kasvanut nopeasti alun viidestä lähes 20 henkeä työllistäväksi alan merkittäväksi tekijäksi. Kasvu jatkuu edelleen, mutta mikään yritys ei voi kasvaa, jos henkilöstö ja sen osaaminen ei ole kunnossa. Dieselvoiman joukkue on hyvin tärkeä osa yrityksen menestystä. Oikeiden tekijöiden etsimiseen ja löytämiseen panostetaan. Samoin huolehditaan hyvien tekijöiden pitämisestä yrityksessä ja heidän sitouttamisestaan. Tulevaisuudessa henkilöstöön ja sen koulutukseen laitetaan entistä enemmän paukkuja, sillä henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen henkivät osaltaan positiivisuutta ympärilleen. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

 

Valoton kaupunki

Blackout-testi, mitä se tarkoittaa ja miksi se on niin tärkeä?

Kaupunki pimenee sähkökatkon sattuessa, jos varavoima ei ole kunnossa.

Jakeluverkkojen häiriömäärät ovat viimevuosina vähentyneet mm. maakaapeliverkkojen rakentamisen myötä, mutta vastaavasti sähkön tarve ja sen kriittisyys on lisääntynyt. Kun blackout-testi tehdään säännöllisesti,  voidaan varmistua varavoimajärjestelmän oikeasta toiminnasta kriittisellä hetkellä ja lisätä näin samalla laitteiston käyttövarmuutta.

Mikä blackout-testi on?

Blackout-testi tarkoittaa lyhyesti sähkökatkostestiä, joka tehdään suunnitellusti kiinteistön tai muun varavoimakoneella varmennetun kohteen kuormitukselle. Suositeltavaa on tehdä blackout-testi kaikille varavoimakoneille ja niillä varmennetuille kuormituksille, niin uusille kuin vanhemmillekin, sillä varavoimajärjestelmän luotettavaa toimintaa tositilanteessa ei voida taata, jos blackout-testiä ei ole säännöllisesti tehty.

Testissä katkaistaan kohteen sähköt pääkytkimestä tai muusta testiin paremmin soveltuvasta kytkinlaitteesta. Testi liittyy automaattisesti toimivan varavoimakoneen toiminnallisuuksien testaamiseen todellisessa sähkökatkostilanteessa. Blackout-testi olisi suositeltavaa toteuttaa vuosittain esimerkiksi laitteiston määräaikaishuollon yhteydessä, mikäli esimerkiksi jakeluverkossa ei ole esiintynyt häiriöitä, joihin varavoimajärjestelmä olisi jo automaattisesti reagoinut. Testillä simuloidaan sähkönjakeluverkossa ilmeneviä katkoksia ja varavoimajärjestelmän automaattista reagoimista kyseisiin häiriöihin. Testillä saadaan myös samalla testattua ohjattavien katkaisijoiden tai kontaktoreiden oikea toiminta syötönvaihtotilanteissa sekä varavoimakoneen kuormanottokyky varmennettavalla kuormituksella.

Monta järjestelmää samalla testillä

Blackout-testin yhteydessä myös muut kiinteistön talotekniikkaan ym. tekniikkaan liittyvät järjestelmät voidaan testata ja tehdä niistä omia havaintoja. Siksi ko. testi on hyvä ilmoittaa myös muille kiinteistössä oleville järjestelmätoimittajille tai ylläpitäjille, jolloin heillä on mahdollisuus tehdä omia mittauksiaan ja havaintojaan. Suunnitellussa testissä tapahtuvasta sähkökatkoksesta pitää ilmoittaa kaikille asianosaisille jo hyvissä ajoin, jotta voidaan sopia yhteisesti kohteen ja sen käyttäjien kannalta sopivin ajankohta vuorokaudesta ko. testille. Varavoimakoneen automaattinen käyntivalmius myös tarkistetaan ennen suoritettavaa testiä kuten se tehdään aina ennen kaikkia varavoimakoneen koekäyttöjä. Testistä tehdään pöytäkirja, johon merkitään tapahtuma-ajat ja suoritusajat sekä varmennettavan kuormituksen suuruus. Pöytäkirja liitetään huoltoraporttien yhteyteen, jolloin ne jäävät talteen ja ovat seurattavissa myöhemmin mm. ennen seuraavaa testiä.

Suosittelemme testin tekemistä, jotta varavoimajärjestelmän todellinen toimintakyky tulee testattua. Jos blackout-testi on jäänyt tekemättä, hoidamme asian nopeasti kuntoon. Soita 010 231 5450 tai jätä meille yhteydenottopyyntö tästä.

 

Mika Peltola toteuttaa varavoimatarpeesi

Juuri oikeanlainen varavoimaratkaisu

Mika Peltola on sähkövoimatekniikan insinööri, jolla on alalta toistakymmentä vuotta kokemusta. Suomen Diesel Voima Osakeyhtiössä hän vastaa varavoimakoneiden ja -järjestelmien myynnistä ja toteutuksesta. Hän löytää jokaiselle juuri sopivan varavoimaratkaisun, sillä Mika panostaa asiakkaan kuunteluun projektin suuruudesta riippumatta. Kokemuksensa avulla hän pystyy määrittelemään juuri oikeanlaisen ratkaisun jokaiseen kohteeseen ja tarpeeseen erikseen. Hän vastaa myös sähkösuunnittelusta ja koko toimitusketjusta projektin niin vaatiessa. Hän on ratkaissut asiakkaille myös sellaisia ongelmia, jotka eivät ole Dieselvoiman ydintekemistä, mutta ovat auttaneet asiakasta kinkkisessä tilanteessa eteenpäin. Mika on myös pitänyt luentoja mm. ammattikorkeakouluissa, sillä varsinaista koulutusta varavoimajärjestelmistä tai –koneista ei sähköalalle ole. Koulutuksia on tulossa myös lisää. Mikaa motivoivat työn sosiaalisuus, yhteistyö asiakkaiden kanssa, jokaisen projektin ja päivän erilaisuus sekä mielenkiintoiset tekniset haasteet, joiden ratkominen on erittäin opettavaista ja palkitsevaa.

Kiireisen työn vastapainoksi Mika rentoutuu hirvimetsällä luonnosta voimaa ammentaen. Kotona miehen pitävät kiireisenä perheen neljä lasta, jotka varmistavat, että isälle riittää paljon pelejä ja leikkejä vuoden jokaisena päivänä. Toimistolla ollessaan Mika hauskuuttaa muuta toimiston väkeä ja jokaiselle päivälle häneltä löytyy jokin laulu tai kertosäe, joka saa kaikki hyvälle tuulelle.

Kaiken varalta

Mikan ja muiden osakkaiden visio oli aikanaan tehdä varavoimakoneiden kaupasta asiakasystävällistä. Tästä syystä syntyi Suomen Diesel Voima Osakeyhtiö viisi vuotta sitten, jossa motot ovat yhä edelleen samat “Kaiken varalta” ja “Arvostamme sinun yritystäsi!”. Sittemmin olemme onnistuneet monissa tavoitteissamme yli odotusten ja toimintaa kehitetään jatkuvasti eteenpäin. Mika Peltola itse menee myös jatkuvasti eteenpäin, kehittää osaamistaan ja asiantuntemustaan edelleen.

Tutustu Mikan Linkedin-profiiliin!

Suomen Diesel Voima työllistää tällä hetkellä lähes 20 ihmistä. Toimintamme kattaa koko Suomen. Tampereen lisäksi pääsemme joustavasti matkaan myös Helsingistä ja Oulusta. Esittelemme blogissa myös muut huippuosaajamme tasaisin väliajoin. Tervetuloa tutustumaan ja lukemaan lisää!

Saat meiltä varavoimakoneiden vakiotuotteet, räätälöidyt ratkaisut, palopumput, näiden huollot sekä vanhan konekannan modernisoinnin. Lue lisää varavoimasta tai ota yhteyttä, niin suunnitellaan sinulle juuri tarpeidesi mukainen ratkaisu.

Aiemmin henkilöstöstä julkaistut jutut löytyvät täältä.

Varavoima varmistaa, että toiminta jatkuu turvallisesti sähkökatkon sattuessa

Suomen Diesel Voima Osakeyhtiön asiantunteva palvelu auttaa varmistamaan riittävän voimansaannin kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Dieselvoiman osaamisen ja kokemuksen avulla pystytään suunnittelemaan kaiken kattava varavoimajärjestelmä avaimet käteen -periaatteella ja huolehtimaan koekäytöistä ja sen ylläpidosta koko laitteiston elinkaaren ajan.

Varavoimajärjestelmä usein päivitettävissä

Päivitystä vaativien varavoimajärjestelmien yleinen keski-ikä on Suomen Diesel Voima Osakeyhtiössä vastaavan Mika Peltolan mukaan Suomessa n. 15-20 vuotta. Näin vanhat järjestelmät ovat jo jonkinlaisen uudistamisen tarpeessa. ”Mitä aikaisemmin olemme paikalla, sitä vähemmällä asiakas pääsee”, kertoo Peltola. ”Usein varavoimakoneisiin, joita ei nyt edes uskalleta käyttää, toimintakuntoon saattamiseen riittää vain koneen ja generaattorin joidenkin osien vaihto ja joissakin tapauksissa automatiikan uusinta.” Näin varavoiman toimintakuntoon saattaminen voi tulla asiakkaalle paljon halvemmaksi kuin hän kuvitteleekaan.

”Aina ’rautaan’ ei tarvitse koskea juuri ollenkaan, riittää kun vaihdetaan tai uudistetaan ohjaus- ja valvontaosa, joka valvoo valtakunnanverkkoa ja generaattorin toimintaa”, Peltola jatkaa. Laitteistoa voidaan modernisoida myös vaiheittain ja jokainen toimitus kartoitetaan ja suunnitellaan asiakkaan lähtökohdista. Säännöllinen huolto on kuitenkin ratkaisevassa roolissa, kun halutaan varmistaa varavoima- ja pumppauslaitteiston luotettava toiminta. Se on myös paras tapa huolehtia investoinnin arvon säilymisestä kohtuullisin kustannuksin. Suomen Diesel Voima Osakeyhtiö huoltaa dieselkäyttöiset varavoimalaitteet ja palopumput merkistä riippumatta.

Palvelu

Ajatus varavoima-alan monipuolisesta palvelutalosta, jonka huolto on sovittaessa tavoitettavissa 24 tuntia vuorokaudessa on Dieselvoiman keskeinen yritysajatus. ”Puhelimeen vastataan yrityksessä ympäri vuorokauden ja palvelutaso on sama kaikille asiakkaan koosta riippumatta. On tärkeää että asiakasta voidaan palvella välittömästi ja selvittää, mitä asialle voidaan tehdä”, Peltola kertoo. Asiakkaasta riippumatta toimitus, huolto ja tekniikka toteutetaan aina laadukkaasti. Dieselvoiman asiakaskunta koostuu useista eri asiakassegmenteistä, kuten esimerkiksi logistiikkakeskuksista, teollisuudesta, kauppakeskuksista, sairaaloista, maatiloista jne.

Palvelualttius ja laadukas työnjälki on Peltolan kertoman mukaan kasvattanut Dieselvoimalla pidempikestoisia asiakassuhteista. Tämä on myös kasvattanut huoltosopimuksien määrää. Huoltopalvelu toteutetaan yrityksessä kuten muutkin työt, huolellisesti aikataulutettuna, laadukkaasti suoritettuna sekä asiakkaalle selkeästi raportoituna ja dokumentoituna. ”Yötöissä ollaan asiakkaan tukena valvonta- ja huoltotehtävissä kun esimerkiksi kiinteistössä tehdään muuntajahuoltoja verkkoyhtiön toimesta. Ne kun aiheuttavat asiakkaalle hetkittäisen liiketoiminnan pysähtymisen ja välttääkseen mahdollisen taloudellisen menetyksen ne on parempi toteuttaa yöaikaan”, Peltola lisää.

Sokos Tampereelle uudistettiin varavoima-automatiikka

“Yhteistyö ja varavoima-automatiikan saneeraus Dieselvoiman kanssa onnistuivat erittäin hyvin”, kertoo Marko Paaso Tampereen Sokokselta.

Sokos Tampereelle Suomen Diesel Voima teki varavoima-automatiikan saneerauksen. Ongelma Sokoksella oli, että olemassa olevasta varavoimakoneen automatiikasta puuttui tahdistuslaitteet.

Tämä puolestaan aiheutti sen, että varavoima käynnistyessään aiheutti ylijännitepiikkejä, jotka rikkoivat tietoliikenne- ja kassakonelaitteita. ”Suomen Diesel Voima uudisti meille varavoiman automatiikan eikä nyt varavoimaan siirryttäessä enää tarvitse jännittää katkoksia tai muita häiriöitä”, Marko Paaso Sokos Tampereelta kertoo. Paason mielestä koko projekti yhteistyössä Suomen Diesel Voiman kanssa meni hienosti: ”Suomen Diesel voima hoiti projektin erittäin hyvin. Työt oli aikataulutettu hyvin ja tehtävistä informoitiin ajoissa Diesel Voiman toimesta etukäteen. Työt suoritettiin omatoimisesti Sokos Tampereen normaalia toimintaa häiritsemättä, mikä oli todella tärkeää.”

Paaso kertoo itse olleensa paikalla, kun järjestelmän vaihto toteutettiin yöaikaan. Yöllä siksi, ettei Sokoksen normaalia toimintaa tarvinnut häiritä. Paaso jatkaa heidän olleensa erittäin tyytyväisiä Dieselvoiman toimintaan projektin toteutuksen eri vaiheissa. ”Sokos Tampereen varajärjestelmän vuosihuollot tapahtuvat jatkossa Suomen Diesel Voiman toteuttamina”. Dieselvoiman Mika Peltolan mukaan Sokos Tampereen projekti oli heille hyvin tyypillinen. ”Vastaavia kohteita on Suomessa paljon, joissa varavoimajärjestelmä moottoria ja generaattoria ei tarvitse vaihtaa vaan riittää, että joitain voimajärjestelmän osia mahdollisesti vaihdetaan ja automatiikka päivitetään nykypäivään. Ohjaus- ja valvonta-automatiikka ja teho-osat uusitaan nykyaikaiseksi digitaaliseksi järjestelmäksi. Toimiessaan varavoima hoitaa, että sähkökatkos on lyhyt ja valtakunnanverkon palauttamista takaisin ei edes huomaa. Kaikki tapahtuu automaattisesti ja katkottomasti.”

Miten teillä on varauduttu pidempiin sähkökatkoihin? Aiheuttaisiko se yrityksen kannalta kriittisiä tilanteita? Jos tilanne mietityttää, kerromme mielellämme lisää. Ota yhteyttä!

Juttu on osittain lainattu Helsingin Yritysmaailmasta. Juttu on julkaistu Helsingin Yritysmaailma-lehdessä lokakuussa 2016. Voit lukea jutun kokonaisuudessaan täältä. Jutussa on haastateltu Dieselvoiman omaa varavoiman asiantuntijaa, Mika Peltolaa. Hänet tavoitat tästä.

Dieselvoiman varavoimakone tuo turvaa maatilalle

Varavoimakone maatilalla

Maatilalla sähkökatkos voi aiheuttaa suuret tappiot ja menetykset pienessäkin ajassa. On siis hyvin tärkeää pystyä minimoimaan tai poistamaan kokonaan sähkökatkon vaikutukset. Varavoimakone turvaa maatilan toiminnan sähkökatkon aikana.

Lypsyrobotti ja tarpeen mukaan koko maatila sähköistetty varavoimalla

Antti-Matti Mattilan maatilalla Sastamalassa on 70 lypsylehmää ja yhteensä 140 nautaeläintä. Lihasikoja tilalla on 500-600. Suomen Dieselvoima toimitti elokuun alussa 2017 tilalle dieselgeneraattorin, joka hankittiin turvaamaan maatilan toiminta sähkökatkojen varalta. Mattila kertoo, että erityisesti lypsyrobotti on todella herkkä pienillekin virran vaihteluille sähköverkossa, jolloin dieselaggregaatin täytyy toimia moitteettomasti ja reagoida herkästi virran vaihteluihin. Dieselvoiman varavoimakone varmistaa katkottoman sähkönsaannin tilalla. Se lähtee käyntiin automaattisesti sähkökatkon sattuessa tai vaihtoehtoisesti se voi yhdellä napin painalluksella ohittaa valtakunnan sähköverkon kokonaan esimerkiksi syysmyrskyn aikana. Mattilalle tästä on suuri hyöty, sillä hän voi keskittyä omiin töihinsä maatilalla. Hänellä on täysi luotto varavoimakoneen toimintaan. Tämä on suuri muutos aiempaan tilanteeseen, jolloin tilalla varauduttiin sähkökatkoksiin traktorikäyttöisellä generaattorilla. Mattila kertoo, että tällaisen generaattorin käyttö oli haastellista, sillä se tuntui aina olevan joko väärässä paikassa tai hankalasti käyttöönotettavissa.

Yhteistyö sujuu, kun toiveita kuunnellaan ja tukea saa myös toimituksen jälkeen

Antti-Matti Mattila kehuu ja kiittelee Suomen Dieselvoiman toimintaa kaikinpuolin. Suunnitteluvaiheesta toimitusvaiheeseen päästiin sovitussa aikataulussa. Varavoimakoneen asennus sujui nopeasti ja asiantuntevasti. – Kaikki tämän parissa työskennelleet henkilöt olivat erittäin asiantuntevia ja palvelualttiita, Mattila kiittelee.  Mika Peltola Suomen Dieselvoimalta oli tiiviisti mukana koko matkan suunnittelusta viimeiseen käytönohjaukseen ja räätälöi tilalle sopivan ratkaisun. Mattila arvostaa erityisesti sitä, että hänellä on tulevaisuudessa mahdollisten vikatilanteiden sattuessa varmuus siitä, mitä tehdä. Hän sai myös suoran puhelinnumeron henkilölle, johon ottaa yhteyttä, jos ongelmia ilmenee.

– Koko toimitus meni juuri niin kuin pitikin alusta loppuun, Mattila kiittelee. Mattilan toiveita varavoimakoneelle kuunneltiin herkällä korvalla ja nyt varavoimakoneen teho riittää myös maatilan mahdolliseen laajentumiseen tulevaisuudessa. Varavoimakone seisoo tukevasti pellon laidalla ja tilan lehmät ovat tutustuneet ja tottuneet laitteeseen, joka ensi alkuun herätti niissä paljon kummastusta.

Myös te saatte Suomen Dieselvoimalta juuri teille sopivan varavoimakoneen sovitusti aikataulussa. Hoidamme myös laitteen huollon joustavasti huoltosopimuksella. Tilaa omasi jo tänään!