Huolto on tärkeä osa kokonaisuutta

Varavoimakoneiden huolto turvaa osaltaan junaliikenteen ohjausjärjestelmiä. Kuva: Liikennevirasto

Huolto on Suomen Diesel Voiman kokonaispaketissa erittäin tärkeässä osassa. Jos varavoimakoneen tai palopumpun huolto ei ole kunnossa, ei ole takuuta siitä, että laite toimii oikein mahdollisessa hätätilanteessa. Ammattitaito ja luotettavuus ovat avainasemassa niin huollon palveluissa kuin kaikilla muillakin Dieselvoiman osa-alueilla.

Rautateiden sähköverkot turvaavissa varavoimakoneissa on huolto kunnossa

Suomessa junat kulkevat pitkälti sähköllä, joka on ekologinen vaihtoehto. Suomen 5962 raidekilometristä n. 55 % oli sähköistetty vuoden 2016 loppuun mennessä, kertoo Liikennevirasto. Jotta junat voisivat kulkea myös sähkökatkon sattuessa, tarvitaan järjestelmän turvaksi varavoimakoneita. Dieselvoiman tekemä varavoimakoneiden huolto varmistaa osaltaan, että laitteet todella tuottavat lisävirtaa sähkökatkon aikana junaliikenteen ohjausjärjestelmiin.

Pitkäaikainen Dieselvoiman asiakas, kunnossapito- ja aluepäällikkö Anssi Ämmänkoski Eltel Networksilta kertoo, että Dieselvoima on toiminut aina luotettavasti ja erittäin ammattitaitoisesti. Suomen Diesel Voima huolehtii Eltelin asiakkaan Liikenneviraston varavoimakoneiden kunnossapidosta, jolloin Eltel voi keskittyä omaan tekemiseensä tarvitsematta huolehtia varavoimakoneiden huoltotoimenpiteistä. Kohteena on tarkemmin Liikenneviraston Länsi-Suomen kunnossapitoalue. Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmien kehittämisestä.

Eltel Networks tekee monia asioita sähköisen infran rakentamisessa. Anssi Ämmänkoski toimii Eltel Networksilla kunnossapitopäällikkönä sekä aluepäällikkönä radan sähköjärjestelmien rakentamisen ja kunnossapidon yksikössä. Eltelillä on pitkä ja ainutlaatuinen historia rautateiden ja pikaraitioteiden sähköistys- ja turvalaitejärjestelmien toimittamisesta Suomeen ja lähialueille. Heillä on osaamisensa taustalla jo yli 50 vuoden kokemus.

Ammattitaito ja aikatauluissa pysyminen tärkeää

Dieselvoiman huollon asiantuntija Lauri Antila avaa yhteistyötä Eltelin kanssa vielä hieman lisää. “Dieselvoima on tehnyt varavoimakoneiden huollot ja kuormitusajot, tämän lisäksi on tehty korjaustöitä ja uusittu varavoimakoneiden automatiikoita eli saneerattu vanhoja varavoimakoneita”, Lauri Antila kertoo. Dieselvoimalla ja Eltelillä on takana jo useiden vuosien yhteistyö, joka lähti alunperin normaalista tarjouskyselystä liikkeelle. Dieselvoimassa vakuuttivat suomalaisuus ja vankka yrittäjyystausta. Työt tehdään yrittäjävetoisesti. “Varavoimakoneiden huollosta ja kunnossapidosta Suomen Diesel Voima on suoriutunut aina sopimuksen mukaisesti ja aikataulussa”, Anssi Ämmänkoski kehuu.

Anssi Ämmänkoski on eniten yhteistyössä arvostanut luotettavuutta, sovittujen asioiden pitävyyttä ja ammattitaitoa osoittavaa toimintaa. Hän on erittäin tyytyväinen nykyiseen tilanteeseen, vaikka häneltä yrittää kysyä kehittämisen kohteita. Ämmänkoski kertoo, että suosittelisi ilman muuta Suomen Diesel Voimaa myös muille vastaavissa asioissa ja itse asiassa on kuulemma näin tehnytkin. Vuosien aikana asiakassuhde on syventynyt entisestään, yhteistyötä jatketaan ja kehitetään edelleen erittäin hyvissä merkeissä.

Onko sinulla tai asiakkaallasi varavoimakone tai palopumppu, mutta et muista, koska se on viimeksi huollettu? Asia on hyvä hoitaa kuntoon jo tänään, ota yhteyttä, autamme varmasti!

Kategoria: Ajankohtaista, Huolto, Referenssit, Varavoimasaneeraukset. Avainsana: , , , , , .