Käyttäjäpalvelut

Tarjoamme teille kattavan palvelukokonaisuuden, jotta voitte halutessanne keskittyä omaan toimintaanne ilman huolta laitteidenne toiminnasta.

Käytönopastus

Koulutamme ja opastamme asiakkaidemme omaa henkilöstöä käyttämään niin dieselpumppuja kuin varavoimakoneitakin. Koulutus on paikallaan eritoten henkilövaihdosten yhteydessä tai huoltoliikkeiden vaihtuessa. Koulutus pitää sisällään yleisen katsauksen laitteistoon ja sen mahdollisiin vikatilanteisiin sekä tietenkin itse laitteen käyttämisen perusteet. Tarvittaessa laadimme myös kirjalliset ohjeet muistin tueksi.

Kuukausikoekäytöt

Jotta voitte olla varmoja laitteidenne toimivuudesta, tulee ne koekäyttää säännöllisesti. Aina ei kuitenkaan ole henkilöstöä toteuttamaan koekäyttöjä, tällöin on mahdollista tilata käytöt yrityksemme asiantuntijoilta. Koekäytöt tapahtuvat sovitun aikavälin mukaisesti ilman, että teidän tarvitsee huolehtia niiden kulusta. Jokaisesta koekäytöstä tehdään vähintään käyttöpäiväkirjamerkinnät tai erikseen sovittaessa laajempi koekäyttöraportti, joka toimitetaan teille aina käytön jälkeen. Koekäytöissä mahdollisesti havaitut poikkeamat raportoidaan välittömästi teille ja sovitaan yhdessä tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Voimme tehdä kuukausittaiset koekäytöt niin dieselpumpuille, varavoimakoneille kuin myös väestönsuojien dieselkäyttöisille laitteille.

Polttoainetäydennykset

Laitteiden toiminnan takaamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että niissä on aina riittävästi polttoainetta. Yrityksellämme on tarvittava kalusto erikokoisten koneiden polttoainetäydennysten toteuttamiseen. Käytämme vain tunnettuja suomalaisia polttoainemerkkejä, jotka tulevat Nesteeltä. Jos tarvittava polttoainemäärä on iso, tällöin hoidamme täydennykset yhdessä Nesteen kanssa.

Käyttöönottoilmoitus

Laitteen käyttöönottoilmoitus on mahdollista tehdä sähköisesti. Ilmoituksen tekemällä saat laitteellesi sopimuksen mukaisen takuun. Täytä käyttöönottoilmoitus alla olevasta linkistä.

Tee käyttöönottoilmoitus!