Kuormittaminen

Varavoimakoneiden kuormittaminen

Usein kohteissa olevat varavoimakoneet syöttävät koekäytöissä hyvin pieniä kuormia tai ne käyvät täysin ilman kuormaa. Pieni kuorma ja lyhyet käytöt eivät nosta riittävästi moottorin lämpöä ja palamisprosessi jää vaillinaiseksi. Samoin moottorin nesteet eivät kierrä kunnolla. Ajan saatossa tämä aiheuttaa moottorin nokeentumista ja estää lopulta täyden suunnitellun tehon saamisen laitteesta. Huono nesteiden kierto voi myös aiheuttaa moottorin sisäistä korroosiota.

Matalat palamiskaasujen lämpötilat sekä lyhyet käytöt voivat myös aiheuttaa sen ettei koneen pakoputkistoon kertyvä vesi haihdu kunnolla. Hiljalleen vesimäärä pakoputkistossa kasvaa ja aiheuttaa turhaa korroosiota sekä pahimmassa tapauksessa vesi ajautuu pakosarjaan aiheuttaen vakavan moottorivaurion. Jotta näiltä vaurioilta vältyttäisiin, varavoimalaitteistoa olisi hyvä  kuormittaa säännöllisesti sen nimellisellä teholla riittävän pitkän ajan.

Joskus halutaan myös varmuus laitteiston tehonottokyvystä tai että
kone sekä sen oheisjärjestelmät toimivat oikein suunnitelluilla kuormillaan.Varavoimalaitteiden kuormittaminen

Suomen Diesel Voima Osakeyhtiö on erikoistunut varavoimakoneiden kuormitusajoihin ja meiltä löytyy asiantuntijat kaikkiin tapauksiin. Laitteisto voidaan kuormittaa joko kohteen omilla kuormilla tai verkon rinnalla, syöttäen osan tehosta verkkoon laitteiston nimellisen tehon saavuttamiseksi.

Jollei tämä ole mahdollista, voidaan laitteistoa kuormittaa myös keinokuormalla. Omistamme siirrettävän kuormitusvastuksen, jolla voimme turvallisesti koestaa asiakkaidemme laitteet häiritsemättä kohteiden toimintaa.

Diesel- ja sähköpumppujen kuormittaminen

Kuten varavoimakoneilla myös dieselpumppuja olisi hyvä kuormittaa säännöllisesti niiden nimellistehoilla. Suoritamme pumppujen kuormituskäyttöjä tekemällä vesilähteen mittauksia, jolloin koneen toiminta sen nimellispisteessä voidaan varmistaa ja samalla saadaan varmuus että se kykenee tuottamaan suunnitellun vesimäärän (vesilähteenmittaus).