Pumppuratkaisut

Pumput voidaan jakaa käyttötapansa mukaan kahteen pääryhmään, sprinkleripumput ja palovesipumput. Sprinkleripumppujen suunnittelua ja valmistusta ohjaavat sprinklerisäännöt, kuten CEA 4001, EN 12845 ja FM-Global.Palovesipumput ja sprinklerijärjestelmät

Sprinklerijärjestelmään asennetaan pumppu tavallisesti silloin, kun muuta vesilähdettä ei ole käytettävissä tai vesilähteen tuottoarvot eivät täytä vaadittuja arvoja. Pumpun tehtävänä on varmistaa järjestelmän riittävä vedenpaine kaikilla virtaaman arvoilla.

Sprinkleripumput voidaan jakaa käyttötavan perusteella kolmeen ryhmään, sähkömoottoripumput, dieselmoottoripumput ja dieselgeneraattorikäyttöiset sähkömoottoripumput.

Sähkömoottoripumput

Sähkömoottoripumput saavat tavallisesti käyttövoimansa sähköverkosta ja toimivat usein ensisijaisina sprinkleripumppuina, jotka käynnistyvät palotilanteessa ensimmäisenä. Sähkömoottoripumpun etuna on suhteellisen edullinen hinta ja yksinkertainen asennus.

Dieselmoottoripumput

Dieselmoottoripumput ovat ulkopuolisesta energiasta riippumattomia ja niitä käytetään tavallisesti varmistamaan veden tuotto tilanteessa, jossa sähköverkkoa ei ole käytettävissä. Dieselmoottoripumppua käytetään myös ensisijaisena pumppuna silloin, kun sähkömoottoripumpun kaapelointi ja suuri pääkeskus eivät ole kustannustehokas ratkaisu.

Dieselgeneraattorikäyttöiset sähkömoottoripumput

Dieselgeneraattorikäyttöiset sähkömoottoripumput ovat edellisten pumppujen yhdistelmä, jossa pumppuna toimii perinteinen sähkömoottoripumppu. Sähkö pumpulle tuotetaan erillisellä dieselgeneraattorilla. Ratkaisua voidaan käyttää tilanteissa, joissa pumpun on oltava sähköverkosta riippumaton, mutta dieselmoottoripumppua ei ole tilanpuutteen vuoksi mahdollista asentaa pumppaamoon.

Sprinkleripumput optimoidaan aina kohdekohtaisesti, pyrkien mahdollisimman kustannustehokkaaseen ratkaisuun, sprinklerisäännöistä kuitenkaan tinkimättä.

Asiantuntijamme paneutuu aina tarkasti kohteen vaatimuksiin ja valitsee kulloiseenkin tilanteeseen parhaimman ratkaisun. Tarjoamme käyttöönne alan johtavat ja kattavimmat asiantuntijapalvelut, joiden avulla vaativimmatkin järjestelmätoimitukset hoituvat luotettavasti, aikataulujen puitteissa ja kustannustehokkaasti.

Laadukkaat projektit alusta loppuun

Vastaamme tinkimättömästä laadusta projektin jokaisessa vaiheessa, mitoituksesta määrittelyjen kautta aina toteutukseen asti. Saatte meiltä myös mm. Pattersonin palopumput, FM-pumput ja lukuisat muut vaihtoehdot.

Pyydä tarjous!