HUOLTO

Vaivatonta varavoimakoneiden ja palopumppujen huoltoa

Palvelemme asiakkaitamme joustavasti koko Suomessa ja huoltokäynnit eri puolille maata tapahtuvat Tampereen, Oulun ja Helsingin toimipisteistä.

Varavoimakoneiden ja palopumppujen huolto on teille helppoa ja vaivatonta. Teemme huollon sovitussa aikataulussa laadukkaasti, jonka jälkeen saat asiantuntijaltamme selkeän raportin ja suositukset mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Reagoimme nopeasti myös hätätöihin.

94% huollon asiakkaista antaa huoltotyöllemme arvosanan hyvä tai erinomainen. Asiakkaiden arvostamista asioista eniten esiin nousivat asiantuntemuksemme ja osaamisen tasomme. (Lähde: Huollon asiakastyytyväisyyskysely, marraskuu 2018)

Huollon tarkoitus on varmistaa, että laite toimii mahdollisessa tositilanteessa. Jos laitteessa havaitaan vikoja, ne pyritään mahdollisuuksien mukaan korjaamaan heti ja mahdollisista isommista korjauksista tai puutteista teemme toimenpide-ehdotuksen.

Palvelemme teitä aina henkilökohtaisesti, niin kasvokkain, puhelimitse, sähköpostilla kuin etänä.

Selkeä varavoimakoneiden huoltohinnasto

Hinnoittelumme on selkeää: saatte tietää kustannukset ennen huoltotoimenpiteitä. Jos havaitsemme laitteistossa puutteita, jotka voimme saman tien korjata, annamme kustannusarvion paikan päällä. Myönnämme huollossa käytetyille varaosille 12 kuukauden takuun.

Helpoin ja huolettomin vaihtoehto on huoltosopimus, jolloin laitteiston kunto tarkastetaan säännöllisesti. Hoidamme puolestanne toimenpiteiden aikataulutuksen, otamme yhteyttä tarvittaviin henkilöihin ja teemme itse huollon. Halutessanne sopimukseen on liitettävissä myös päivystyspalvelu 24/7.

» Lue lisää huoltosopimuksesta!

Tilaa huolto tai huoltosopimus!

Kokenut ammattilainen palveluksessasi

Dieselgeneraattorin tai dieselpumpun huolto sisältää paljon muutakin kuin pelkät suodattimien ja öljynvaihdot.  Viat ja puutteet ovat yleensä moottorin ympärillä olevissa oheislaitteissa, kuten polttoainelinjoissa, akuissa tai ohjausjärjestelmien komponenteissa.

Diesel Voiman huollossa käydään läpi laitteen toiminta eri tilanteissa koekäyttöineen ja annamme huollosta selkeän kirjallisen raportin. Dokumentointia on helpottamassa ja ajantasaistamassa huoltotoimintaa varten räätälöity ohjelma, joka tekee huollon kulusta entistä tehokkaampaa.

Meillä on vahva osaaminen varavoimakoneiden, dieselpumppujen ja niiden ohjausjärjestelmien huollosta.

Varavoimakoneiden ja palompumppujen huolto

Huolto on ajankohtaista

Dieselgeneraattoreiden ja -pumppujen huolto on syytä tehdä säännöllisesti kerran vuodessa. Vaikka konetta ei olisi käytetty edellisen huollon jälkeen kertaakaan, säännöllisellä huoltovälillä ja järjestelmätarkastuksilla havaitaan varavoimakoneeseen tai dieselpumppuun ilmaantuneet mahdolliset viat tai käyttöhäiriöt, jotka voivat tositilanteessa estää järjestelmän toiminnan.

Tarkoitus on varmistaa laitteiston luotettava toiminta. Säännöllinen huolto on myös paras tapa huolehtia investoinnin arvon säilymisestä kohtuullisin kustannuksin.

» Lue lisää määräaikaishuolloista!

Vihreät arvot

Otamme vihreät arvot huomioon kaikessa toiminnassamme. Pyrimme vähentämään mahdollisuuksien mukaan huollossa syntyvien jätteiden määrää. Tämä on mahdollista toteuttaa muun muassa öljynäytteiden otolla, jolloin sovituista kohteista otetaan näytteet ja toimitetaan analysoitavaksi.

Analyysin tuloksen perusteella pystytään yleensä harventamaan öljyjen vaihtoväliä, joka omalta osaltaan säästää luontoa. Samalla pystytään myös havaitsemaan ennakolta moottorin mahdollisten sisäisten vaurioiden tunnusmerkit ennen kuin vika aiheuttaa isompia vaurioita.

Kaikki huolto- /korjaustöissä syntyvä jäte hoidetaan asianmukaisesti kierrätykseen. Teemme yhteistyötä useiden eri jätteenkäsittely-yritysten kanssa, jotka huolehtivat osaltaan jätteiden ja vaarallisten jätteiden käsittelystä.

 

 

 

Meille vihreät arvot ovat tärkeitä - Suomen Diesel Voima Oy

 

 

 

Ota meihin yhteyttä!

Soita ja kysy lisää palveluistamme (Puh. +358 10 231 5450)
tai lähetä meille yhteydenottopyyntö.

Lähetä sähköpostia!