Kaiken varalta.

Sähköposti

info@dieselvoima.fi

Osoite

Teollisuustie 13
33330 Tampere
Diesel Power Finland Ltd.

E-mail address

info@dieselpower.fi

Address

Teollisuustie 13
33330 Tampere
FINLAND

Hinattava varavoiman kuljetusalusta, joka kestää mitä tahansa

Asiakas lähestyy meitä usein sellaisen ongelman kanssa, johon ei ole vielä löydetty tyydyttävää ratkaisua. Tämä on meille mahtava tilanne, joka tarkoittaa mielenkiintoisia pohdintoja ja myös pientä painetta, jotta pääsemme toivottuun ja parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Näin tapahtui myös MILTRA30 hinattavan varavoimakoneemme kuljetusalustan kanssa. Kuljetusalusta ja toki koko MILTRA30 -sähkövoimakone syntyivät, jotta mihin tahansa maastoon saadaan toimitettua dieselgeneraattori kestävällä ja luotettavalla kalustolla.

Uudesta näkökulmasta asiakkaan vaatimuksia ja tarvetta palveleva kokonaisuus

Tässä tapauksessa kyseessä oli asiakas, jonka haasteita ovat mm. monipuolinen ja vaativa toimintaympäristö sekä se, että laitteita joudutaan hankkimaan julkisen hankintaprosessin kautta. Laitteiden tulisi olla hankinta- ja elinkaarikustannuksiltaan mahdollisimman edullisia. Samalla vaaditaan pitkä ja hyvin tuettu teknistaloudellinen käyttöikä ja huoltovarmuus. Unohtamatta tietenkään asiakkaan toimintaympäristön erikoisvaatimuksia ja käytön rajuutta. Asiakas pyrki tuomaan vuosikymmenten ja isojen volyymien tuoman tietotaidon teknisten vaatimusten kautta toimittajien työn perustaksi ja ohjenuoraksi.

Dieselvoiman toimintatapana on ymmärtää asiakkaan tarpeet ja toimintaympäristö sekä hyödyntää saadut ohjeet ja vaatimukset lisättynä omalla osaamisella ja kokemuksella mahdollisimman hyvin asiakkaan tarvetta palvelevaksi kokonaisuudeksi. Kävi varsin nopeasti selväksi, että ainoa tapa, jolla pystyisimme vastaamaan asiakkaan tarpeeseen, oli ajatella ja luoda koko hinattavan varavoimakoneen alustaratkaisu uudella tavalla uusista lähtökohdista.

Suunnittelussa lähdettiin liikkeelle asiakkaan antamasta tarkasta, kattavasta ja vaativasta spesifikaatiosta ja halusta kehittää tuote, joka vastaa näihin vaatimuksiin. Lähdimme ratkomaan asiakkaan haasteita aluksi kehittämällä erilaisia, vaihtoehtoisia ja alustavia tuotemäärittelyjä. Jonkin verran käytettiin myös hyväksi aiempiin kokemuksiin perustuvaa tietoa siitä, millaiset ratkaisut eivät ole toivotuimpien joukossa. Insinöörimme laittoivat itsensä likoon ja lähtivät miettimään varavoimakoneelle ja kuljetusalustalle uusia ja parempia vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Yhteistyön voima

Projektin luonteen vuoksi piti löytää myös ensin sopivat komponenttitoimittajat, pääkomponentit ja tekniset suunnitteluperusteet. Sen jälkeen analysoitiin, mitkä ehdolla olevista ratkaisuista olivat mahdollisia ja mitkä niiden keskinäiset suhteet ovat hankinnan ja elinkaaren kustannusten osalta. Tässä prosessissa on suuri merkitys esim. komponenttitoimittajien osaamisella, kokemuksella, luotettavuudella ja erityisesti palvelualttiudella. Monesti myös toimintanopeudella on merkitystä, jottei prosessi veny määrättömästi.

Komponenttivalmistajista kuljetusalustan suhteen merkittävimmäksi nousi AL-KO Kober. Eri valmistajia vertaillessa oli selvää valita yhteistyökumppaniksi ja ajoneuvoteknisten alustakomponenttien toimittajaksi hyvämaineinen, teknisesti edistyksellinen ja asiakkaalle jo valmiiksi tuttu toimija. AL-KO Koberilla oli paitsi tarvittavat tuotteet ja osaaminen myös sellainen toimintatapa ja palvelualttius, joka tuki Dieselvoiman omia ponnistuksia.

Koko prosessin ajan AL-KO Kober on jakanut teknistä apua ja osaamista. Erilaiset komponenttien yhteensopivuudet on haettu yhteistyössä AL-KO Koberin edustajan kanssa. Samainen edustaja on toiminut myös ”tapojen tulkkina” saksalaisen valmistajan suuntaan. Dieselvoiman suorasukainen ja ratkaisukeskeinen toimintatapa ei aina tuota optimaalista vastetta perinteikkäässä keskieurooppalaisessa teollisuuskulttuurissa. Kotimaisen yhteyden avulla kaikkiin suunnitteluun liittyviin kysymyksiin saatiin nopeasti vastaukset ja haetut muutokset sekä yksityiskohdat hoituivat mutkattomasti.

Dieselvoiman oma suunnittelujoukkue on saanut merkittävää tukea AL-KO Koberin mittavasta kokemuksesta vaunukomponenttien valmistajana ja toimittajana. Esimerkiksi kuljetusalustan suuri maavara osoittautui aluksi haasteelliseksi. Yhteistyössä suunnittelijamme ja AL-KO Koberin edustaja löysivät siihenkin pulmaan ratkaisun ja maavara saatiin kohotettua vaaditulle tasolle.

Suomen Diesel Voima Osakeyhtiön suunnittelija Tuomas ja AL-KO Koberin edustaja Marc.

Ennen varsinaista MILTRA30-tuotantomallia valmistettiin yksi prototyyppimalli. Dieselvoiman kehittämä kuljetusalustaratkaisu on huolellisen taustamateriaalin, kansallisen tieliikennelain, Euroopan unionin määräyskokoelmien sekä asiakkaan teknisen spesifikaation tutkimisen ja tutustumisen tulos, jonka tuotekehityskaaressa ”raakamalli” on ollut alusta pitäen sama. Kuten usein käy, tässäkin projektissa pieniä sattumuksia on tullut. Muutamia komponentteja on alkusovitusten ja testausten jälkeen päätetty vaihtaa paremmin soveltuviin. AL-KO Koberin kanssa yhteistyö on toiminut ja niin palvelu kuin toimituksetkin ovat olleet kokonaisuutena moitteettomia.

Tulevaisuuden suunta

Tulevaisuudessa kehitämme yhteistyökumppanuutta niin AL-KO Koberin kuin muidenkin hyväksi havaitsemiemme valmistajien kanssa edelleen uusissa, mielenkiintoisissa projekteissa. Niin MILTRA30- kuin muissakin projekteissa erityisen tärkeää on tuotteen koko elinkaaren kestävä tuki. Se tarkoittaa paitsi varaosia myös huolto-osaamista, mahdollisia päivityksiä ja erityisesti ohjeita ja suosituksia elinkaaren pidentämiseksi tehtävistä toimenpiteistä.

Parasta tällaisissa haastavissa projekteissa on myös meidän oma oppimisemme ja kasvumme. Esimerkiksi tästä projektista jäi käteen monta hyödyllistä asiaa sekä kuljetusalusta, joka sopii moneen erilaiseen ratkaisuun, ei ainoastaan dieselgeneraattorin alustaksi. Yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa voimme ehdottaa, vastata ja sitoutua asiakkaidemme esittämiin hankkeisiin, vaikka ne vaatisivatkin perinteistä poikkeavia tai muuten vaativia suunnittelu- ja testausrupeamia. Vakioratkaisujen osalta voimme luottaa kumppaneittemme tukeen ja jatkuvuuteen. Näin pystymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin entistä paremmin palveluissamme.

Tuntuuko, että alustaratkaisustamme tai kokonaispaketista voisi olla sinulle hyötyä? Ota yhteyttä, niin suunnitellaan tarpeisiisi sopiva ratkaisu.

Tästä näet, miten MILTRAn valmis paketti kulkee maastossa:

Luitko jo nämä?

Erikoisprojekteihin uusi vetäjä

Insinöörien turinat: Insinööri on aina insinööri

Hinattava varavoiman kuljetusalusta, joka kestää mitä tahansa