Kaiken varalta.

Sähköposti

info@dieselvoima.fi

Osoite

Teollisuustie 13
33330 Tampere
Diesel Power Finland Ltd.

E-mail address

info@dieselpower.fi

Address

Teollisuustie 13
33330 Tampere
FINLAND

Miten teillä työturvallisuusasiat on huomioitu palopumppujen osalta? Onko sinulla joskus ollut läheltä piti -tilannetta? Oletko joskus pelännyt oman tai työkaverin terveyden tai turvallisuuden puolesta työkeikalla? Oletko työssäsi tekemisissä palopumppujen kanssa? Oletko joskus miettinyt, onko se turvallista?

Muutama viikko sitten Suomen Diesel Voima Osakeyhtiön palopumppuasiantuntija Markku Järvinen piti koulutusta palopumppujen käytöstä. Koulutus herätti paljon keskustelua ja kysymyksiä,  joten 1,5 tunnin tietopläjäykseksi aiottu koulutus paisui yli kolmen tunnin rupeamaksi. Keskustelussa nousi esiin useita seikkoja, jotka arveluttavat palopumppujen parissa työskenteleviä henkilöitä. Palopumppujen käytön turvallisuus koettiin erittäin tärkeäksi aiheeksi.

Palopumppua ei ole varaa jättää korjaamatta

Palopumppujen koekäyttöjä tehdään usein yksin ja työntekijät ovat huolissaan omasta turvallisuudestaan. Pelkona on muun muassa akkujen räjähdys, pakokaasujen pääsy pumppaamoon ja pumppujen yllättävä vikaantuminen käytön aikana. On hyvä, että työskentelyyn liittyviä riskejä arvioidaan. Onhan se osa työturvallisuutta ja jokaisella on oikeus turvalliseen työskentelyyn. Usein edellä mainitut pelot johtuvat kuitenkin siitä, ettei palopumpuissa käytetty tekniikka ole tuttua ja epätietoisuus aiheuttaa pelkoa. Käyttäjällä saattaa olla puutteelliset tiedot palopumpun toiminnasta, eikä siten kykyä arvioida vaaraa tai sen suuruutta oikein. Tietämättömyys saattaa johtaa myös huolto- ja korjaustilanteessa vääriin työtapoihin tai vääriin varaosavalintoihin, esimerkiksi juuri akkujen suhteen.

Palopumppu ei ole kiinteistössä siksi, että se on sääntöjen pakottama välttämätön ja ikävä hankinta. Se voi sprinklerijärjestelmän osana olla tositilanteessa pelastamassa ihmishenkiä ja pienentämässä aineellisten vahinkojen suuruutta. Palopumpun luotettava toiminta edellyttää, että se pidetään toimintakuntoisena koko sen elinkaaren ajan. Palopumpun tulee toiminnoiltaan olla aina uutta vastaavassa kunnossa. On virheellistä sallia vanhalle pumpulle vanhuudesta johtuvia pikkuvikoja, jotka heikentävät käyttövarmuutta.

Säännöllisen, oikein suoritetun huollon ja koekäytön merkitystä ei voi liikaa korostaa. Joskus pienten vikojen kohdalla kuulee sanottavan, ettei ole varaa korjata palopumppua. Voidaan perustellusti kysyä, onko varaa olla korjaamatta?

Palopumpun huolto tarpeen

Palopumppujen määräaikaishuoltoja tekee kirjavan ammattitaidon omaava joukko. Osalla saattaa olla vahva dieselmoottoriosaaminen, toisella taas voi olla vahva tietotaito sähköautomaatiosta. Palopumpun huolto edellyttää kuitenkin kokonaisvaltaista näkemystä palopumpun toiminnasta kokonaisuutena ja osana muuta sprinklerijärjestelmää.

Usein palopumpun huolto nähdään yksinkertaistetusti öljynvaihtohuoltona. Oikein tehdyssä huollossa on huomioitava kuitenkin useita muitakin seikkoja. Dieselvoiman huoltolista käsittää noin 50 erilaista tarkastus- ja toimenpidekohtaa. Huolto tehdään toimintavarmuus maksimoiden ja piileviin vikoihin pyritään puuttumaan ennen kuin ne pääsevät muodostumaan ongelmaksi. Varaosina käytämme kuhunkin pumppumerkkiin ja -malliin soveltuvia varaosia. Esimerkiksi akkujen osalta tarkastamme akkujen toimintakunnon ja mikäli vaihtotarvetta ilmenee, käytämme varaosana palopumppukäyttöön soveltuvia akkuja.

Oikein tehty huolto ja säännöllinen, oikein suoritettu koekäyttö ovat siis myös turvallisuusasia. Tarvitsetko apua palopumpun huollossa? Autamme mielellämme. Teemme huollon tai kuntotarkastuksen palopumpun merkistä tai käyttöiästä riippumatta. Mielellämme myös koulutamme henkilöstöänne palopumppujen oikeaan käyttöön. Aloitamme myös lähiviikkoina palopumpun toimintaan perehtyvän koulutussarjan, seuraa siis ilmoittelua.