Huolto

Vaivaton huolto

Varavoimakoneiden ja palopumppujen huolto on kauttamme helppoa ja vaivatonta. Teemme huollon sovitussa aikataulussa laadukkaasti, jonka jälkeen saat asiantuntijaltamme selkeän raportin ja suositukset mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Reagoimme nopeasti myös hätätöihin.

Huollon tarkoitus on varmistaa, että laite toimii mahdollisessa tositilanteessa. Jos laitteessa havaitaan vikoja, ne pyritään mahdollisuuksien mukaan korjaamaan heti ja mahdollisista isommista korjauksista tai puutteista teemme toimenpide-ehdotuksen.

 

Suomen Diesel Voima Osakeyhtiön huolto palvelee valtakunnallisesti koko Suomen alueella

Määräaikaishuollot

Huolto-ohjelman mukaiset määräaikaishuollot varmistavat laitteen häiriöttömän toiminnan. Huollon tarkoitus on varmistaa, että varavoimakone tai palopumppu säilyttää luotettavuutensa ja toimintavarmuutensa myös tulevaisuudessa. Suomen Diesel Voima huoltaa kaiken kokoiset dieselkäyttöiset varavoimakoneet, -laitokset ja palopumput, merkistä riippumatta.

Määräaikaishuolto tehdään ennalta laaditun huolto-ohjelman mukaisesti – ilman sivukuluja tai yllättäviä laskuja. Huolto käsittää yli 50 erilaista vaihetta. Raportoimme jokaisen huollon tarkasti teille sähköisesti ja tallennamme tiedot myös omaan järjestelmäämme. Näin ajantasainen tieto laitteen kunnosta on aina saatavilla.

HUOLTOPALVELUIDEN NPS*

LOKAKUU 2022

*NPS = Net Promoter Score = Nettosuositusaste

Tyytyväinen asiakas

Lokakuussa 2022 huollon asiakkaamme ovat antaneet meille NPS-luvun 88.

NPS-lukema kertoo asiakasuskollisuudesta. Se voi olla mikä tahansa luku -100 ja 100 välillä. NPS-indeksiä pidetään erinomaisena, kun se on yli 50.

Asiakkaiden arvostamista asioista eniten esiin nousivat asiantuntemuksemme ja osaamisen tasomme sekä hyvä ja nopea palvelu.

(Lähde: Huollon asiakastyytyväisyyskysely, helmikuu 2022)

Varavoimakoneet

Huollettu varavoimakone pitää toiminnan käynnissä myös sähkökatkotilanteessa ja säästää näin yrityksessä kustannuksia toiminnan jatkuessa sekä sairaaloissa ihmishenkiä. Pidemmän sähkökatkon yllättäessä toimiva varavoimakone mahdollistaa hallitun ja suunnitelmallisen alasajon estäen omaisuusvahinkojen syntymistä esimerkiksi teollisuuden kohteissa.

Hallitsemme lähes kaikki Suomessa käytettävien varavoimakoneiden ohjauslaitteet, ja meiltä löytyy maan parasta asiantuntemusta ComAp-ohjaimista.

Dieselpumput

Palosammutusjärjestelmä on huollettava vuosittain. Laitteiston toimivuudesta ja huollon järjestämisestä vastaa kiinteistön omistaja ja haltija. Dieselpumppu on tärkein osa sammutusjärjestelmää: mikäli pumppu ei toimi, järjestelmä ei saa vettä. Asiantuntevat ammattilaisemme huoltavat palovesipumput ja sprinkleripumput joustavasti ja laitteen merkistä riippumatta koko maassa. Huoltomme on selkeästi hinnoiteltu ja raportoimme teille tehdyistä toimenpiteistä.

Väestönsuojien dieselkäyttöiset laitteet (pumput, puhaltimet ja generaattorit)

Väestönsuojien kunto on tarkastettava lain mukaan kymmenen vuoden välein. Tämä aikaväli on kuitenkin liian pitkä diesellaitteiden huoltoväliksi. Suojien dieselkäyttöiset laitteet olisi syytä tarkastaa ja huoltaa vuosittain, ottaen huomioon useimpien moottorivalmistajien huolto-ohjelman, jotta ne olisivat varmasti toimintakuntoiset mahdollisessa kriisitilanteessa. Säännölliset huollot ja käytöt myös pitävät laitteiston paremmassa kunnossa ja ennakoiva huolto estää laajempien korjauksien tarvetta. Meillä on pitkä kokemus dieselmoottoreiden huollosta ja väestönsuojissa käytettävien dieselkäyttöisten puhaltimien sekä pumppujen huoltomme kattaa koko maan.

Tee huoltosopimus

Huoltosopimuksella varmistat, että laitteistosi pysyy toimintakuntoisena kustannustehokkaasti eikä sinun tarvitse huolehtia käytännön asioista.

Kuormittaminen

Usein kohteissa olevat varavoimakoneet syöttävät koekäytöissä hyvin pieniä kuormia tai ne käyvät täysin ilman kuormaa. Pieni kuorma ja lyhyet käytöt eivät nosta riittävästi moottorin lämpöä ja palamisprosessi jää vaillinaiseksi. Samoin moottorin nesteet eivät kierrä kunnolla. Ajan saatossa tämä aiheuttaa moottorin nokeentumista ja estää lopulta täyden suunnitellun tehon saamisen laitteesta. Huono nesteiden kierto voi myös aiheuttaa moottorin sisäistä korroosiota.

Matalat palamiskaasujen lämpötilat sekä lyhyet käytöt voivat myös aiheuttaa sen ettei koneen pakoputkistoon kertyvä vesi haihdu kunnolla. Hiljalleen vesimäärä pakoputkistossa kasvaa ja aiheuttaa turhaa korroosiota sekä pahimmassa tapauksessa vesi ajautuu pakosarjaan aiheuttaen vakavan moottorivaurion. Jotta näiltä vaurioilta vältyttäisiin, varavoimalaitteistoa olisi hyvä  kuormittaa säännöllisesti sen nimellisellä teholla riittävän pitkän ajan.

Joskus halutaan myös varmuus laitteiston tehonottokyvystä tai että kone sekä sen oheisjärjestelmät toimivat oikein suunnitelluilla kuormillaan.

Suomen Diesel Voima Osakeyhtiö on erikoistunut varavoimakoneiden kuormitusajoihin ja meiltä löytyy asiantuntijat kaikkiin tapauksiin. Laitteisto voidaan kuormittaa joko kohteen omilla kuormilla tai verkon rinnalla, syöttäen osan tehosta verkkoon laitteiston nimellisen tehon saavuttamiseksi.

Jollei tämä ole mahdollista, voidaan laitteistoa kuormittaa myös keinokuormalla. Omistamme siirrettävän kuormitusvastuksen, jolla voimme turvallisesti koestaa asiakkaidemme laitteet häiritsemättä kohteiden toimintaa.

Diesel- ja sähköpumppujen kuormittaminen

Kuten varavoimakoneilla myös dieselpumppuja olisi hyvä kuormittaa säännöllisesti niiden nimellistehoilla. Suoritamme pumppujen kuormituskäyttöjä tekemällä vesilähteen mittauksia, jolloin koneen toiminta sen nimellispisteessä voidaan varmistaa ja samalla saadaan varmuus että se kykenee tuottamaan suunnitellun vesimäärän (vesilähteenmittaus).

Laitteiden kunnon hallinta

Kuntokartoitukset

Kuntokartoituksella selvitetään laitteiston toimintakunto ja luotettavuus. Tarkastuksen pohjalta määritetään mahdolliset korjaus- ja uusintatarpeet sekä lasketaan niiden aiheuttamat kustannukset.

Keskimäärin laitteiston kunto kannattaa tarkastaa vähintään 5 vuoden välein.

Teemme kuntokartoituksia kaikkien valmistajien varavoimalaitteille ja palopumpuille. Raportoimme laitteiston kunnosta asiakkaalle ja tallennamme tiedot myös omaan järjestelmäämme mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Kunnossapitosuunnitelmat / PTS

Jos asiakkaalla on hallussaan isompi konekanta tai hänen laitteistonsa varmistaa merkittäviä kohteita, on tällöin kannattavaa luoda pidemmän tähtäimen suunnitelma konekannan huolloista ja tulevaisuuden korjauksista.

Olemme luoneet asiakkaillemme pidemmän tähtäimen suunnitelmia ottaen huomioon laitteiden sen hetkisen kunnon ja mahdollisesti tulevaisuudessa tarvittavat muokkaukset ja modernisoinnit. Tällöin asiakkaalla on aina tiedossa vähintäänkin yleisellä tasolla laitteiston ylläpidon kustannukset ja laitekannan uudistukset voidaan ottaa paremmin huomioon jo ennakolta.

Ohjauslaitteet

Saneeraukset ja modernisoinnit

Tunnetusti mikään ei kestä ikuisesti ja valitettavasti sama koskee niin varavoimakoneita kuin dieselpumppuja. Laitteiden ikääntyessä, niiden ohjainlaitteissa voi alkaa esiintyä kasvavassa määrin erilaisia vikoja. Kun varavoimakoneiden tai palopumppujen ohjauslaitteiden vikatiheys kasvaa liian suureksi tai varaosien saatavuus on heikkoa tai jopa mahdotonta, on aika vaihtaa olemassa oleva ohjainlaitteisto uuteen. Olemme tehneet useita varavoimakoneiden ohjausjärjestelmien saneerauksia, joissa vaihdetaan vain ohjausyksikkö sekä osa komponenteista olemassa olevaan kojeistoon.

Saneeraukset ja modernisaatiot räätälöidään asiakaskohtaisesti

Toteutamme myös laajempia kokonaisuuksia, joissa uusitaan useita kojeistoja, pääkeskukset mukaan lukien. Saneeraukset ja modernisaatiot toteutetaan aina kohdekohtaisesti avaimet käteen -periaatteella ja muokkaukset tehdään kulloinkin tarvittavan sekä asiakkaan kanssa sovitun laajuuden mukaisesti. Huolehdimme kaikista eri työvaiheisiin liittyvistä velvollisuuksista aina projektin aikataulutuksesta käytönopastuksiin.

Tutustu kirjoituksiimme huoltoon liittyen

Etsimme huoltoasentajia

Etsimme huoltoasentajia

Suomen Diesel Voima Osakeyhtiö etsii jatkuvasti lisää loisto-osaajia. Olemme kovassa kasvussa ja etsimme nyt etupäässä varavoimahuollon asentajia. Asemapaikkasi on Helsingissä, työ tapahtuu kentällä asiakkaiden luona pääasiassa Uudenmaan alueella. Tarjolla on mielenkiintoisia työtehtäviä vaihtuvissa maisemissa, hurttia huumoria sekä muutenkin mukava työporukka.

Voiko varavoima auttaa, kun sähkönhinta nousee?

Voiko varavoima auttaa, kun sähkönhinta nousee?

Sähkön hinta on ollut nousussa jo hetken aikaa. Uutisissa varoitellaan vähän väliä myös talvella uhkaavasta sähköpulasta. Miten yrityksissä ja kotitalouksissa kannattaa varautua? Moni on miettinyt, olisiko varavoimasta tai sen vuokrauksesta helpotusta mahdollisiin pakkosähkökatkoihin tai niihin hetkiin, kun pörssisähkö kipuaa kohti uusia hintahuipputunteja. Vastaus on kyllä ja ei. Lue lisää.

Alumiinikumikaapelit – Näin muutat alumiinin kullaksi

Alumiinikumikaapelit – Näin muutat alumiinin kullaksi

Kuinka voit saada merkittäviä kustannussäästöjä hankkiessasi sähkökaapeleita väliaikaisiin kytkentöihin? Sinun tarvitsee vain ostaa alumiinikaapeleita kuparikaapeleiden sijaan. Se on niin yksinkertaista. Sen lisäksi alumiinikumikaapeleilla on monia muitakin hyötyjä.

Lauri Antila

Liiketoimintajohtaja, huollot ja korjaukset

Puh. +358 10 231 5451
lauri.antila@dieselvoima.fi

Tommi Turkia

Huoltotyönjohtaja

Puh. +358 10 231 5458
tommi.turkia@dieselvoima.fi

Jarmo Ritala

Myyntipäällikkö

Puh. +358 46 921 5628
jarmo.ritala@dieselvoima.fi

Yhteydenotto