Kaiken varalta.

Sähköposti

info@dieselvoima.fi

Osoite

Teollisuustie 13
33330 Tampere
Diesel Power Finland Ltd.

E-mail address

info@dieselpower.fi

Address

Teollisuustie 13
33330 Tampere
FINLAND

Voiko varavoima auttaa, kun sähkönhinta nousee?

Miltä näyttäisi öinen maapallo avaruudesta katsottuna, jos kaikki säästäisivät sähköä? Kuinka monesta asiasta voimme tinkiä, jotta sähköä kuluisi entistä vähemmän? Valoista, television katselusta, puhelimen lataamisesta? On kuitenkin aikoja ja paikkoja, jolloin sähkön saanti on kriittistä.

Sähkön hinta on ollut nousussa jo hetken aikaa ja uutisissa varoitellaan talvella uhkaavasta sähköpulasta. Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan on todennäköistä, että sähköä riittää, mutta on kuitenkin hyvä varautua sähkön niukkuuteen. Tämä tarkoittaa, että niin kotitalouksien kuin yrityksienkin olisi hyvä varautua ja tarkastella sähkönkulutustaan. Jos kaikki pystyvät vähentämään omaa sähkönkulutustaan, vaikuttaa se positiivisesti niin sähkön saatavuuteen kuin sen hintaankin. Kun jokainen tekee pieniä säästötoimenpiteitä, tilanne pysyy paremmin hallittuna ja sähköä riittää kaikille. Helpoin sähkön säästötoimenpide on laskea huonelämpötilaa. Jo yhden asteen lämpötilan lasku tuo vuoden aikana ison säästön.

Pahimpaan tilanteeseen, jossa sähköt jouduttaisiin katkaisemaan kotitalouksilta pariksi tunniksi, olisi hyvä varautua mm. varaamalla vettä parin tunnin tarpeisiin ja kaivamalla taskulamput ja kynttilät esiin. Kotona on hyvä säilyttää ns. kotivaraa, joka sisältää ruokaa ja muuta tarpeellista 72 tunnin ajaksi. Yrityksissä ja kuntien palveluissa sama tilanne voi olla myös edessä. Monilla sähkön saannista kriittisillä toimialoilla, kuten esim. sairaaloissa, kuntien ja valtion kiinteistöissä, teollisuudessa ja maatiloilla ei ole varaa edes lyhyeen sähkökatkoon. Tästä syystä monessa niistä onkin varauduttu varavoimalaitoksilla ja -koneilla mahdolliseen sähkökatkoon.

Sähkön hinta on puhuttanut viime päivinä enemmän kuin mahdolliset katkot. Pörssisähkön hinta on jo lähellä euroa ja ylikin. Sähkön hinta on siis aivan eri luokkaa verrattuna siihen, mihin olemme tottuneet viime vuosina. Esimerkiksi 8.8.2022 pörssisähkön hinta aamulla klo 9.00 ja illalla klo 19.00 oli 106.78 senttiä/kWh. Edellisen kerran euron raja ylitettiin vuodenvaihteessa 2009-2010. Jokainen voi ladata puhelimeensa Fingridin Tuntihinta -sovelluksen, josta pörssisähkön hinnankehitystä voi seurata. Sovelluksen avulla voi seurata, milloin hinta on alhaisimmillaan ja ajoittaa oma sähkönkulutus, esimerkiksi pyykin pesu, tälle ajankohdalle. Vaikka monella on edelleen kiinteähintainen sopimus, pörssisähkön liikkeistä on hyvä olla perillä ja ajoittaa hieman omaa sähkönkulutustaan hintahuippujen ulkopuolelle, sillä myös tällä on merkitystä niin sähkön riittävyyteen kuin sen hintaankin.

Varavoimasta apua?

Voiko varavoimasta olla hyötyä kotitaloudessa tai kiinteistössä tilanteessa, jossa sähkön saanti on epävarmaa ja sen hinta on korkea? Moni on miettinyt, olisiko varavoiman vuokraus tai oman koneen hankinta järkevää tilanteessa, jossa sähkön hinta nousee pilviin. Vastaus on kyllä ja ei. Varavoiman hankinta omaksi on verrattain suuri investointi. Varavoiman vuokraus saattaa olla hyvä vaihtoehto tietyissä tapauksissa. Kannattaa miettiä, kuinka kriittinen oma sähköntarve on. Selviytyykö esimerkiksi tilanteesta, jossa sähköt ovat poissa pari tuntia. Jos maksaa sähköstään pörssisähkön hintaa, on hintahuippuja mahdollista leikata ja ottaa sähköä varavoimakoneesta silloin, kun hinta on korkeimmillaan.

Teimme pohdintaa helpottamaan hieman laskelmia, jotta varavoiman hankintaa tai vuokrausta voi miettiä näistä lähtökohdista. Vertasimme varavoimakoneen vuokran ja sähkön hintoja, jotta saa helposti käsityksen, mikä milloinkin on paras vaihtoehto.

Sähkön hinta koostuu kolmesta osasta: sähköenergiasta, sähkön siirrosta ja veroista. Sähköenergiamaksu on kulutettuun energiamäärään sidottu maksu ja sen yksikkö on senttiä per kilowattitunti. Kulutettu energia pitää myös siirtää sähköverkkoja pitkin kuluttajille. Sähköenergian siirtomaksu kattaa pääasiassa sähkön siirron ja jakelun kustannuksia, kuten sähköverkkojen rakentamis-, käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Sähkönsiirtomaksu riippuu jokaisella omasta sähkönsiirtoyhtiöstä. Käytimme tässä laskelmassa siirtomaksun hintana 5 cnt/kWh, joka saattaa olla hieman alakanttiin. Sähkön perusmaksu on tyypillisesti kuukausimaksu ja sen yksikkö on euroa/kk. Tätä perusmaksua veloitetaan sekä sähköenergiasta että sähköenergian siirrosta. Perusmaksu kattaa sähköenergiamyyjän sekä sähkönsiirtoyhtiön kiinteitä kustannuksia ja ovat riippumattomia käytetyn energian määrästä.

Vuokrattavan polttomoottorikäyttöisen generaattorin kustannukset koostuvat laitteen vuokrasta, laitteen kuljetuskustannuksista käyttöpaikkaan ja takaisin sekä kulutetusta polttoaineesta. Vuokrahinta määräytyy tavallisesti laitteen tehon ja vuokra-ajan mukaan. Yksikkönä voi olla euroa/vrk, euroa/viikko tai euroa/kk. Kuljetuskustannukset ovat usein kiinteitä ja ne voidaan minimoida noutamalla laitteisto itse vuokranantajalta ja palauttamalla se sovittuna aikana takaisin. Polttoaineen hinta määräytyy raakaöljyn hinnan sekä siihen liittyvien Suomessa määrättyjen verojen mukaan eli miten tuota öljyä on jatkojalostettu polttoaineeksi esim. EN590 mukaiseksi moottoripolttoöljyksi. Oletuksena voidaan seuraavissa esimerkeissä pitää moottoripolttoöljyn verollista hintaa 1,5 €/litra.

Pörssisähkö vai huipunleikkaus varavoimalla?

Tehdään lyhyt ja karkea esimerkkilaskelma hiukan isommasta kiinteistöstä, jossa vuosikulutus ylittää 80 000 kWh:

Kiinteistö, jonka keskimääräinen teho on 10 kW:

Sähköenergian kulutus tunnissa 10 kWh

Sähköenergian hinta esim. 50 cnt/kWh

Sähkön siirtohinta esim. 5 cnt/kWh

Perusmaksut yhteensä 10 €/kk eli 0,33€/vrk eli 0,014 €/h = 1,4 cnt/h

Kustannus tunnissa 10 kW * 55 cnt/kWh + 1,4 cnt =551,4 cnt/h = 5,514 €/h

 

Vuokrattava varavoimakone teholuokassa 1-25kVA:

1-25 kVA generaattorin vuokra 93,00 €/vrk sis alv 24% eli 3,88 €/h

Kulutus 10 kW kuormalla ja 15kVA generaattorilla on n. 3 lit/h ja polttoainekulu on 1,50 €/lit eli polttoainekulu yht. 1,50*3 = 4,50€ sis. alv.

Generaattorikäyttö yhteensä 3,88 € + 4,50€ = 8,38 €/h

Sähköenergia 5,50 €/h < vuokrageneraattori 8,38 €/h

Jos sähkön hinta on korkeampi, esimerkiksi aiemmin tekstissä esitetty 106.78 cnt/kWh, muuttuu vuokrattu varavoimakone hintahuipun leikkaamiseen järkeväksi vaihtoehdoksi.

Saman kaavan mukaan sähkön kustannus tunnissa on 10 kW* 1,0678€ + 0,05€ + 0,014€ = 11,318€/h vs. vuokrageneraattori 8,38 €/h

Voisi siis sanoa, että 10 kW keskimääräisellä teholla ja pörssisähkön hinnan ollessa alle 0,80 €/kWh on edullisempaa ostaa sähköä, kuin tuottaa se itse. Jos kiinteistössä on käytettävissä oma generaattori, niin sen polttoainekustannus tunnissa on noin 1 € edullisempi kuin ostettu sähkö hintatasolla 50 cnt/kWh. Eli hintahuippujen leikkaamiseen oma generaattori oikein mitoitettuna toimii.

Ennen kuin kuitenkaan jokainen ryntää markkinoille ostamaan omaa generaattoria tai vuokraamaan sellaista sähkön hinnan nousun pelottelemana, kannattaa muistaa, että niiden mitoittaminen ja kytkeminen kiinteistöön vaatii sähköalan ammattilaisen, ellei kiinteistössä ole jo ulkoisen varavoiman liityntää tehty valmiiksi. Siirrettävien väliaikaisien koneiden kytkennöissä tulee varmistaa aina sähköverkon turvallisuus ja verkkosyötön luotettava erottaminen. Mitoittamisessa kannattaa kääntyä varavoimatoimittajan puoleen, jotta hankinnasta tulee mahdollisimman kustannustehokas. Varavoima on nimensä mukaisesti tarkoitettu vain varavirran syöttöön, ei korvaamaan kokonaan yleensä sähköverkosta saatavaa sähkövirtaa. Kaiken varalta.

Jos tulet lopulta siihen tulokseen, että juuri sinun kiinteistössäsi olisi tulevaisuudessa tarvetta omalle tai vuokratulle varavoimakoneelle, ota yhteyttä, niin pystymme auttamaan sinua hankinnassa ja mitoittamaan juuri sinun kohteeseesi oikean laitteen.

Luitko jo nämä?

Hinattavan varavoimakoneen vuokraus

Varavoimakoneen vuokraus

Varavoiman käyttöikä

Hinattava varavoiman kuljetusalusta

Luitko jo nämä?

Erikoisprojekteihin uusi vetäjä

Insinöörien turinat: Insinööri on aina insinööri

Hinattava varavoiman kuljetusalusta, joka kestää mitä tahansa