Kaiken varalta.

Sähköposti

info@dieselvoima.fi

Osoite

Teollisuustie 13
33330 Tampere
Diesel Power Finland Ltd.

E-mail address

info@dieselpower.fi

Address

Teollisuustie 13
33330 Tampere
FINLAND

Kaupunki pimenee sähkökatkon sattuessa, jos varavoima ei ole kunnossa.

Jakeluverkkojen häiriömäärät ovat viimevuosina vähentyneet mm. maakaapeliverkkojen rakentamisen myötä, mutta vastaavasti sähkön tarve ja sen kriittisyys on lisääntynyt. Kun blackout-testi tehdään säännöllisesti,  voidaan varmistua varavoimajärjestelmän oikeasta toiminnasta kriittisellä hetkellä ja lisätä näin samalla laitteiston käyttövarmuutta.

Mikä blackout-testi on?

Blackout-testi tarkoittaa lyhyesti sähkökatkostestiä, joka tehdään suunnitellusti kiinteistön tai muun varavoimakoneella varmennetun kohteen kuormitukselle. Suositeltavaa on tehdä blackout-testi kaikille varavoimakoneille ja niillä varmennetuille kuormituksille, niin uusille kuin vanhemmillekin, sillä varavoimajärjestelmän luotettavaa toimintaa tositilanteessa ei voida taata, jos blackout-testiä ei ole säännöllisesti tehty.

Testissä katkaistaan kohteen sähköt pääkytkimestä tai muusta testiin paremmin soveltuvasta kytkinlaitteesta. Testi liittyy automaattisesti toimivan varavoimakoneen toiminnallisuuksien testaamiseen todellisessa sähkökatkostilanteessa. Blackout-testi olisi suositeltavaa toteuttaa vuosittain esimerkiksi laitteiston määräaikaishuollon yhteydessä, mikäli esimerkiksi jakeluverkossa ei ole esiintynyt häiriöitä, joihin varavoimajärjestelmä olisi jo automaattisesti reagoinut. Testillä simuloidaan sähkönjakeluverkossa ilmeneviä katkoksia ja varavoimajärjestelmän automaattista reagoimista kyseisiin häiriöihin. Testillä saadaan myös samalla testattua ohjattavien katkaisijoiden tai kontaktoreiden oikea toiminta syötönvaihtotilanteissa sekä varavoimakoneen kuormanottokyky varmennettavalla kuormituksella.

Monta järjestelmää samalla testillä

Blackout-testin yhteydessä myös muut kiinteistön talotekniikkaan ym. tekniikkaan liittyvät järjestelmät voidaan testata ja tehdä niistä omia havaintoja. Siksi ko. testi on hyvä ilmoittaa myös muille kiinteistössä oleville järjestelmätoimittajille tai ylläpitäjille, jolloin heillä on mahdollisuus tehdä omia mittauksiaan ja havaintojaan. Suunnitellussa testissä tapahtuvasta sähkökatkoksesta pitää ilmoittaa kaikille asianosaisille jo hyvissä ajoin, jotta voidaan sopia yhteisesti kohteen ja sen käyttäjien kannalta sopivin ajankohta vuorokaudesta ko. testille. Varavoimakoneen automaattinen käyntivalmius myös tarkistetaan ennen suoritettavaa testiä kuten se tehdään aina ennen kaikkia varavoimakoneen koekäyttöjä. Testistä tehdään pöytäkirja, johon merkitään tapahtuma-ajat ja suoritusajat sekä varmennettavan kuormituksen suuruus. Pöytäkirja liitetään huoltoraporttien yhteyteen, jolloin ne jäävät talteen ja ovat seurattavissa myöhemmin mm. ennen seuraavaa testiä.

Suosittelemme testin tekemistä, jotta varavoimajärjestelmän todellinen toimintakyky tulee testattua. Jos blackout-testi on jäänyt tekemättä, hoidamme asian nopeasti kuntoon. Soita 010 231 5450 tai jätä meille yhteydenottopyyntö tästä.