Palopumput

Palopumput toimivat sammutusjärjestelmän sydämenä

Sammutusjärjestelmän sydämenä toimii usein pumppu, jolla varmistetaan veden saanti sammutuskäytössä. Mikäli palopumppu ei toimi oikein tai sen veden tuotto ei vastaa järjestelmän tarpeita, järjestelmä ei toimi suunnitellulla tavalla. Tehtävämme on varmistaa, että pumppu toimii kaikissa tilanteissa suunnitellulla tavalla.

Meiltä laadukkaat palopumput sammutusratkaisuihin

Suomen Diesel Voimalta saat diesel- ja sähkömoottoripumput niin sprinkleri- kuin palovesisovelluksiin. Kattavan kumppaniverkostomme ansiosta käytössämme on parhaat laitteistot ja komponentit, joista valmistamme palopumput kustannustehokkaasti, voimassaolevien säädöksien mukaisesti.

Vaikka pumppu itsessään onkin ydinosaamistamme, tunnemme myös palopumppujen ympärillä olevan tekniikan ja otamme suunnittelutyössä huomioon kokonaisuuden. Jokainen toimituksemme kartoitetaan ja suunnitellaan asiakkaan lähtökohdista; tarjoamme ratkaisuja, joiden laatu, hinta ja varsinkin sopivuus käyttötarkoitukseen ovat aina kohdallaan.

Pumppuratkaisut

Pumput voidaan jakaa käyttötapansa mukaan kahteen pääryhmään, sprinkleripumput ja palovesipumput. Sprinkleripumppujen suunnittelua ja valmistusta ohjaavat sprinklerisäännöt, kuten CEA 4001, EN 12845 ja FM-Global.

Sprinklerijärjestelmään asennetaan pumppu tavallisesti silloin, kun muuta vesilähdettä ei ole käytettävissä tai vesilähteen tuottoarvot eivät täytä vaadittuja arvoja. Pumpun tehtävänä on varmistaa järjestelmän riittävä vedenpaine kaikilla virtaaman arvoilla.

Sprinkleripumput voidaan jakaa käyttötavan perusteella kolmeen ryhmään, sähkömoottoripumput, dieselmoottoripumput ja dieselgeneraattorikäyttöiset sähkömoottoripumput.

Dieselmoottoripumput

Dieselmoottoripumput ovat ulkopuolisesta energiasta riippumattomia ja niitä käytetään tavallisesti varmistamaan veden tuotto tilanteessa, jossa sähköverkkoa ei ole käytettävissä. Dieselmoottoripumppua käytetään myös ensisijaisena pumppuna silloin, kun sähkömoottoripumpun kaapelointi ja suuri pääkeskus eivät ole kustannustehokas ratkaisu.

Sähkömoottoripumput

Sähkömoottoripumput saavat tavallisesti käyttövoimansa sähköverkosta ja toimivat usein ensisijaisina sprinkleripumppuina, jotka käynnistyvät palotilanteessa ensimmäisenä. Sähkömoottoripumpun etuna on suhteellisen edullinen hinta ja yksinkertainen asennus.

Dieselgeneraattorikäyttöiset sähkömoottoripumput

Dieselgeneraattorikäyttöiset sähkömoottoripumput ovat edellisten pumppujen yhdistelmä, jossa pumppuna toimii perinteinen sähkömoottoripumppu. Sähkö pumpulle tuotetaan erillisellä dieselgeneraattorilla. Ratkaisua voidaan käyttää tilanteissa, joissa pumpun on oltava sähköverkosta riippumaton, mutta dieselmoottoripumppua ei ole tilanpuutteen vuoksi mahdollista asentaa pumppaamoon.

Sprinkleripumput optimoidaan aina kohdekohtaisesti, pyrkien mahdollisimman kustannustehokkaaseen ratkaisuun, sprinklerisäännöistä kuitenkaan tinkimättä.

Asiantuntijamme paneutuu aina tarkasti kohteen vaatimuksiin ja valitsee kulloiseenkin tilanteeseen parhaimman ratkaisun. Tarjoamme käyttöönne alan johtavat ja kattavimmat asiantuntijapalvelut, joiden avulla vaativimmatkin järjestelmätoimitukset hoituvat luotettavasti, aikataulujen puitteissa ja kustannustehokkaasti.

Haluatko keskustella asiantuntijamme kanssa?

Laadukkaat projektit alusta loppuun

Vastaamme tinkimättömästä laadusta projektin jokaisessa vaiheessa, mitoituksesta määrittelyjen kautta aina toteutukseen asti. Saatte meiltä myös mm. Pattersonin palopumput, FM-pumput ja lukuisat muut vaihtoehdot.

PALOPUMPPUJEN SANEERAUKSET

Kohteissa, joissa sprinkleripumppu tai jokin sen komponenteista on teknisen käyttöikänsä päässä, voidaan sprinklerijärjestelmän elinkaarta jatkaa kustannustehokkaasti saneeraamalla sprinkleripumppu.

Saneerauksen yhteydessä tehdään kuntokartoitus, jossa arvioidaan sprinkleripumpun tekninen kunto ja uusimista vaativat komponentit. On tavallista, että dieselmoottoripumpusta uusitaan esimerkiksi ohjausyksikkö vastaamaan nykyistä sprinklerisääntöä.

Asiantuntijamme etsii aina kohteeseenne kustannustehokkaimman ratkaisun. Suunnittelemme ja toteutamme vanhojen sprinkleri- ja palovesipumppujen päivittämisen niin, että ne vastaavat kohteen vaatimuksia ja täyttävät sammutuslaitteistolta vaaditut ominaisuudet.

Tarkastelemme investointia sen koko elinkaaren mittakaavassa – näin pystytään huomioimaan myös laitteiston järkevä ylläpito.

DIESELPUMPPUJEN HUOLTO

Sammutusjärjestelmiä koskeva lainsäädäntö velvoittaa huoltamaan sammutuslaitteiston vuosittain. Laitteiston toimivuudesta ja huollon järjestämisestä vastaa kiinteistön omistaja ja haltija. Kokemuksemme mukaan sammutusjärjestelmän vuosihuollosta huolehditaan yleensä hyvin, mutta siihen liittyvät pumput ovat usein puutteellisesti huollettuja. Palopumpun rikkoutuessa muusta sammutuslaitteistosta ei ole hyötyä.

Dieselpumppujemme huoltopalvelu kattaa koko maan ja on sovittaessa tavoitettavissa kellon ympäri. Vaivattominta on solmia kanssamme palopumpun huoltosopimus, jolloin huolehdimme koko huoltoprosessista.

Dieselpumppujemme huoltopalvelu kattaa koko maan ja on sovittaessa tavoitettavissa kellon ympäri.

– Markku Järvinen, sprinkleripumppujen asiantuntija

Uusi etäneuvontaohjelma

Onko yrityksesi vastuulla jo useampi koneikko? Haluatko lähteä kokeilemaan etäohjausjärjestelmää, joka hyödyntää laajennettua todellisuutta (AR)? Sen avulla pystymme auttamaan sinua esimerkiksi kysymyksiä herättävässä koekäyttötilanteessa heti ja opastamme, miten tilanteessa kannattaa edetä. Lähde mukaan pilottiin nyt!

Asiantuntija tekee työnsä takuulla

Henkilökuntamme pitkä kokemus diesel- ja palopumppujen parissa on kehittänyt asiantuntemuksemme huipputasolle. Oma suunnittelu ja valmistus mahdollistaa joustavat ratkaisut haastavampiinkin tilanteisiin. Kauttamme hoituvat niin käyttöönotto, huolto kuin korjauksetkin. Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti vastaamaan voimassa olevia sprinklerisääntöjä. Kehitystyötämme ohjaa voimakkaasti myös asiakkailta saatu palaute. Osaamisemme vakuudeksi myönnämme diesel- ja palovesipumpuillemme kahden vuoden takuun. Takuu tulee voimaan käyttöönottoilmoituksen tehtyäsi.

Tutustu palopumppuihin liittyviin kirjoituksiimme

Erään moottoriöljyn tarina

Erään moottoriöljyn tarina

Mitä kaikkea kuuluu moottoriöljyn tehtäviin varavoimakoneen tai palopumpun moottorissa? Entä miten moottoriöljy kannattaa kierrättää käytön jälkeen? Käytetyt moottori- ja voiteluöljyt on mahdollista kierrättää parhaalla mahdollisella tavalla tekemällä niistä uutta raaka-ainetta voiteluöljyyn. Miten se tapahtuu? Lue lisää asiasta erään moottoriöljylitran kertomana.

Huoltoasentajat töissä ympäri Suomen

Huoltoasentajat töissä ympäri Suomen

Huoltoasentajamme matkustavat töissään ympäri Suomen. Huoltoasentajan arkeen kuuluu niin varavoimakoneiden ja palopumppujen vuosihuoltoja, kuukausikoekäyttöjä kuin uusien koneiden asennuksia ja vanhojen saneerauksia sekä paljon muuta. Huoltasentajat ovat osaltaan turvaamassa kriittisten järjestelmien toimintaa ja varmistamassa tuotannon jatkumisen. Palopumppujen huolto varmistaa osaltaan sen, että palon sattuessa pumppu on toimintakuntoinen ja vettä saadaan palavaan kohteeseen.

Tarkista ja huolla polttoainesäiliö syksyn tullen

Tarkista ja huolla polttoainesäiliö syksyn tullen

On aika valmistautua syksyyn ja viileneviin ilmoihin. Varautuessasi talven tuloon, muistathan samalla tarkastaa laitteidesi polttoainesäiliöt! Saatat ensin kysyä miksi, mutta tämä pieni toimenpide voi vielä säästää sinut monelta harmilta. Erityisen tarkkana on syytä olla, jos laitteesi on ulkona tai muuten suurten lämpötilan vaihteluiden armoilla.

Yhteydenotto

Markku Järvinen

Liiketoimintajohtaja, pumppujärjestelmät

Puh. +358 10 231 5453
markku.jarvinen@dieselvoima.fi